Osoby zdolne do pracy nie mają problemu, by utrzymać się we własnym zakresie. Problem pojawia się wtedy, gdy mamy do czynienia z osobami, które same nie są w stanie zarobić na utrzymanie. Dotyczy to głownie dzieci, a także coraz częściej osób starszych. W takiej sytuacji konieczne są alimenty, czyli środki przekazywane przez osoby spokrewnione.

Choć alimenty nie dotyczą wyłącznie małoletnich, to właśnie w ich przypadku są płacone najczęściej. Zobowiązany do uiszczania należności jest rodzic, pod którego opieką dziecko się nie znajduje, a co za tym idzie – nie uczestniczy on na co dzień w opiece nad dzieckiem. Warto tu pamiętać, że w świetle prawa oboje rodziców powinni po równo łożyć na utrzymanie dziecka, a także dbać o to, by miało zapewnione i zaspokojone wszystkie potrzeby. Alimenty na dziecko nie są w jednej i niezmiennej wysokości – za każdym razem ustalane są indywidualnie. Sporo zależy od wieku dziecka, jego realnych potrzeb, a także możliwości zarobkowych rodzica, który alimenty musi płacić. Alimenty zasądza sąd na podstawie wniosku składanego przez rodzica, a rzadziej przez uprawnioną instytucję czy urząd. Obowiązek płatności pojawia się w momencie, gdy sąd wyda wyrok z klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Kiedy potrzebny jest komornik?

Sprawy o alimenty bywają mniej lub bardziej skomplikowane, jednak prędzej czy później uzyskujemy wyrok sądu, nakazujący regulowanie należności – zwykle raz w miesiącu w ustalonym terminie. Niestety, nie zawsze rodzice poczuwają się do obowiązku i płacą alimenty zgodnie z postanowieniem sądu. Jeśli ktoś nie płaci alimentów, musi liczyć się z tym, że będą one ściągnięte przez komornika. Już jeden dzień po upływie terminu płatności rodzic, pod którego opieką jest dziecko, ma prawo pójść do komornika z wyrokiem sądu i złożyć wniosek o egzekucję. Komornik Sądowy działa zwykle bardzo skutecznie. Zdarza się, że alimenty, które nie były płacone przez dłuższy czas, trafiają na konto wierzyciela w krótkim czasie po złożeniu wniosku o ściganie dłużnika.

Jak komornicy egzekwują należności?

Komornicy mają wiele możliwości egzekwowania należności, dzięki czemu są w stanie ściągnąć zadłużenie nawet z dłużników, którzy wcale się wcześniej nie kwapili do płacenia. Przede wszystkim, zajmują wynagrodzenie za pracę, a także rachunki bankowe i wszystkie produkty bankowe – konta oszczędnościowe czy lokaty. Może również zajmować nieruchomości, pojazdy, a także zajmować cały majątek dłużnika na poczet spłaty należności. Jeśli więc ktoś nie płaci alimentów, które zostały zasądzone przez sąd, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później zostanie to z niego ściągnięte. Im dłużej ktoś nie płaci, tym kwota do zapłaty będzie coraz większa. Niektórzy dłużnicy alimentacyjni zalegają z płatnościami na kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset tysięcy. Warto również mieć świadomość, że w warunkach polskiego prawa niepłacenie alimentów jest przestępstwem. Oprócz egzekucji komorniczej może również się zdarzyć, że brak płacenia alimentów skończy się karą pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!