Reprezentacja przez wykwalifikowanego adwokata apelacyjnego ma kilka zalet. Liczy się doświadczenie w apelacji – to jest najważniejsze.

Jak wszystko, kiedy osoba koncentruje swoją praktykę na pewnym obszarze, staje się w tym lepsza. Odwołania wymagają specjalistycznych umiejętności, które nie posiadają wszyscy z prawników. W szczególności prawnicy procesowi i adwokaci apelacyjni posiadają różne umiejętności. Niewielu prawników procesowych jest również utalentowanymi adwokatami apelacyjnymi.

Świeża perspektywa

Adwokat może mieć problem z obiektywnym spojrzeniem na kwestie odwołania, walcząc w okopach w sądzie pierwszej instancji, podczas których formułował ustalone wyobrażenia o mocnych i słabych stronach sprawy. Wykwalifikowany adwokat apelacyjny podobnie jak radca prawny NSA Warszawa oferuje świeże spojrzenie na sprawę i może obiektywnie spojrzeć na odwołanie. Adwokat apelacyjny może zobaczyć zwycięskie argumenty, których nie widzi pełnomocnik procesowy.

Niepodzielna uwaga

Adwokat może mieć trudności z rozpatrywaniem zarówno prac procesowych, jak i odwołań. Każde odwołanie wymaga znacznego czasu, w którym pełnomocnik może skupić się wyłącznie na faktach i zasadach prawnych, które składają się na odwołanie. Adwokaci procesowi często dzielą swój czas – zajmując się rozmowami telefonicznymi, występując w sądzie w innych sprawach, przeprowadzając zeznania, przestrzegając terminów składania wniosków. Adwokat apelacyjny ma możliwość indywidualnego rozpatrzenia każdej rozpatrywanej przez siebie apelacji.

Obiektywna ocena zapisu

Fakty, które mogą zostać podniesione w odwołaniu, są ograniczone do protokołu. Pełnomocnikowi nie wolno wnosić do sądu apelacyjnego faktów, których nie ma w pismach lub odpisach. Adwokaci apelacyjni maksymalnie wykorzystują to, co znajduje się w aktach, i traktują je tak, jak zrobiłby to sąd apelacyjny. Czasami wspomnienie tego, co wydarzyło się na rozprawie, choć nie jest zapisane w protokole, może utrudniać adwokatowi procesowemu obiektywne przejrzenie akt.

Szeroka znajomość prawa

Adwokat apelacyjny z wieloletnim doświadczeniem rozwija szerokie rozumienie zasad prawnych, trendów i argumentów, które mogą wygrać. Czasami kwestie są nowatorskie lub mają charakter pierwszego wrażenia dla sądu apelacyjnego. W takim przypadku sąd apelacyjny zastanawia się, jak sprawa będzie miała precedens. Wykwalifikowany adwokat odwoławczy, korzystając ze swojej szerokiej znajomości prawa, formułuje argumenty w oparciu o analogiczne obszary prawa i korzystne względy polityczne, które powinien rozważyć sąd apelacyjny.

Wydajne, dokładne i opłacalne

Odwołanie może być ogromną pracą wymagającą przeglądu rekordu obejmującego setki lub tysiące stron i wielu złożonych kwestii prawnych. Doświadczony adwokat apelacyjny jest zazwyczaj bardziej skuteczny i dokładniejszy w przeglądaniu akt i przeprowadzaniu badań prawnych, po opracowaniu sprawdzonych metod uzyskiwania wszystkich istotnych faktów i przepisów odwoławczych. Taka efektywność skutkuje nie tylko lepszą jakością, ale także oszczędnością kosztów dla klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!