Smog pochodzi zasadniczo z połączenia dwóch słów; dym i mgła. Smog jest również używany do opisania rodzaju mgły, w której znajduje się dym lub sadza. Smog jest żółtawą lub czarnawą mgłą utworzoną głównie przez mieszaninę zanieczyszczeń w atmosferze, która składa się z drobnych cząstek i ozonu w warstwie przyziemnej. Smog występujący głównie z powodu zanieczyszczenia powietrza można również zdefiniować jako mieszaninę różnych gazów z pyłem i parą wodną. Smog odnosi się również do mglistego powietrza, które utrudnia oddychanie. Tak – w Bielsku smog jest problemem.

Jak powstaje smog?

Zanieczyszczenia atmosferyczne lub gazy tworzące smog są uwalniane do powietrza podczas spalania paliw. Kiedy światło słoneczne i jego ciepło reagują z tymi gazami i drobnymi cząsteczkami w atmosferze, powstaje smog. Jest to spowodowane wyłącznie zanieczyszczeniem powietrza. Ozon w warstwie przyziemnej i drobne cząstki są uwalniane do powietrza w wyniku złożonych reakcji fotochemicznych między lotnymi związkami organicznymi, dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu.

Te związki nazywane są prekursorami. Głównymi źródłami tych prekursorów są zanieczyszczenia uwalniane bezpośrednio do powietrza przez:

  • benzynę i pojazdy napędzane olejem napędowym
  • zakłady przemysłowe i działalność
  • ogrzewanie z powodu działalności człowieka.

Smog jest często spowodowany dużym ruchem, wysokimi temperaturami, nasłonecznieniem i spokojnymi wiatrami. Jest to kilka czynników wpływających na wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza w atmosferze. W miesiącach zimowych, gdy prędkość wiatru jest niska, pomaga stagnacji dymu i mgły w miejscu, w którym tworzy się smog i zwiększa się poziom zanieczyszczenia w pobliżu ziemi bliżej miejsca, w którym oddychają ludzie. Utrudnia widoczność i zakłóca środowisko.

Czas powstawania smogu zależy bezpośrednio od temperatury. Odwrócenie temperatury to sytuacje, w których ciepłe powietrze nie podnosi się, zamiast tego pozostaje blisko ziemi. W sytuacjach odwrócenia temperatury, jeśli wiatr jest spokojny, smog może zostać uwięziony i pozostawać na miejscu przez kilka dni.

Ale prawdą jest również to, że smog jest bardziej dotkliwy, gdy występuje dalej od źródeł uwalniania zanieczyszczeń. Wynika to z tego, że reakcje fotochemiczne powodujące smog zachodzą w powietrzu, gdy uwolnione zanieczyszczenia z dużego ruchu dryfują pod wpływem wiatru. Smog może zatem wpływać na przedmieścia, obszary wiejskie, a także obszary miejskie lub duże miasta i okazać się niebezpieczny.

Niszczycielskie skutki smogu

Smog jest szkodliwy i wynika z jego składników i skutków, które mogą się z niego wydarzyć. Jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt, roślin i przyrody jako całości. Odnotowano wiele zgonów, w szczególności związanych z chorobami oskrzeli. Ciężki smog jest odpowiedzialny za znaczne zmniejszenie promieniowania UV. Tak więc ciężki smog powoduje niską produkcję kluczowego naturalnego pierwiastka witaminy D, co prowadzi do przypadków krzywicy wśród ludzi.

Warto wiedzieć na ten temat więcej, by wiedzieć jak z tym wrogiem walczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!