Terminy „zarządzanie zapasami” i „zarządzanie magazynem” są czasami błędnie używane zamiennie, ponieważ oba dotyczą operacji i produktów w firmach z branży produkcyjnej i dystrybucyjnej. Pomimo kilku podobieństw istnieje wiele znaczących różnic między systemami zarządzania magazynem i zapasami.

Kierownicy magazynów i właściciele firm powinni być świadomi i rozumieć różnice między tymi dwoma pojęciami, ponieważ rodzaj systemu zarządzania używanego do śledzenia zapasów zależy od pewnych czynników, które mogą zwiększyć lub powstrzymać rentowność i wydajność firmy.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co oznacza każdy termin i jakie cechy odróżniają je od siebie. Pomoże Ci to również lepiej zrozumieć system WMS i wszystko, co jest z nim związane.

Co to jest zarządzanie zapasami?

Zarządzanie zapasami to zbiór procesów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw, prognozowaniem popytu, kontrolą zapasów i logistyką zwrotów. Zwykle jest to pierwszy krok przed zarządzaniem magazynem. Narzędzia związane z zarządzaniem zapasami obejmują:

– zapasy bezpieczeństwa,

– ekonomiczną wielkość zamówień,

– koszt towarów,

– rotację zapasów,

– zapasy zarządzane przez klientów,

– zapasy zarządzane przez dostawców.

Zakres wymaganego zarządzania zapasami zależy od każdej branży, ale większość tych koncepcji pozostaje taka sama. W przypadku małych firm zarządzanie zapasami jest najskuteczniejsze, gdy firmy rozumieją wszystkie związane z tym szczegóły. Praktyki Lean powinny być zawsze stosowane do każdej części cyklu, aby zmniejszyć inwestycje w stałe zapasy, wynajem zakładu, koszty wysyłki i logistykę zwrotów.

Co to jest zarządzanie magazynem?

Zarządzanie magazynem ma na celu kontrolę przechowywania i przemieszczania produktów i materiałów w magazynie. System lub aplikacja zarządzająca tymi operacjami jest nazywana systemem zarządzania magazynem (WMS). Programy WMS pozwalają na scentralizowane zarządzanie procesami zarządzania magazynem, takimi jak śledzenie zapasów i lokalizacje zapasów. Starsze systemy WMS oferowały prostsze funkcje, takie jak lokalizacje magazynów, ale obecne aplikacje do obsługi operacji magazynowych mogą być tak złożone, że wymagają dedykowanego zespołu do ich obsługi.

Jakie są podobieństwa między nimi?

Zarówno systemy zarządzania zapasami, jak i magazynami umożliwiają firmom używanie urządzeń z kodami kreskowymi do śledzenia części i produktów w magazynie, monitorowania poziomów produktów, pobierania, pakowania i wysyłania towarów, zarządzania różnymi lokalizacjami, przyjmowania zamówień do magazynu i przeprowadzania inwentaryzacji cyklicznych. Firmy, które integrują rozwiązania do zarządzania zapasami z oprogramowaniem do zarządzania magazynem, czerpią korzyści ze świadomości, że cały ich magazyn jest zarządzany w sposób widoczny i prawidłowy.

Zarządzanie zapasami a zarządzanie magazynem

Istnieje wiele znaczących różnic, jeśli chodzi o zarządzanie zapasami a zarządzanie magazynem. Najbardziej zauważalną różnicą między rozwiązaniami do zarządzania zapasami a systemami zarządzania magazynem jest ich złożoność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!