Pandemia COVID-19 stworzyła wyjątkowe okoliczności i wielu pracowników, przedstawicieli pracowników i pracodawców obawia się o bezpieczną pracę, szczególnie w przypadku tych, którzy muszą kontynuować pracę na miejscu, poza domem oraz tych, którzy wracają do pracy jako ograniczenia rządowe łagodzą Obawy te obejmują działania, które należy podjąć w celu zapewnienia higieny i czystości w miejscu pracy na poziomie niezbędnym do zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji, jak dezynfekcja covid z http://deratyzacja-epak.pl/.

Aby rozwiązać te problemy, powstał niniejszy poradnik w celu wsparcia wytycznych dla społeczności, w tym wskazówki dla pracodawców i pracowników, dotyczące środków, jakie należy podjąć w miejscu pracy, aby chronić ludzi przed zakażeniem COVID-19

Co to jest COVID-19?

COVID-19 to choroba układu oddechowego wywoływana przez nowy szczep koronawirusa znany jako SARS-CoV-2. Objawy mogą obejmować gorączkę, kaszel, ból gardła, zmęczenie, duszność oraz utratę smaku i / lub węchu. Wirus najczęściej przenosi się z osoby na osobę poprzez bliski kontakt z osobą zakaźną, może się też rozprzestrzeniać, gdy ktoś dotknie powierzchni, która została niedawno zanieczyszczona kroplami z dróg oddechowych (z kaszlu lub kichania) osoby zakaźnej, a następnie dotknie oczu, nosa lub oczu.

Obowiązki

Twoim obowiązkiem jako pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy musisz ocenić ryzyko oraz wdrożyć i zweryfikować środki kontroli, aby zapobiec lub zminimalizować narażenie na te zagrożenia, a także ważne jest reagowanie na wszelkie odpowiednie dyrektywy wydane przez rząd. Jeśli Twoje miejsce pracy nie ma istniejącego planu uwzględniającego ryzyko COVID-19, możesz skorzystać z planu bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowanego na stronie internetowej rządu dla działania w ramach miejscu pracy.

Pracodawcy muszą konsultować się z pracownikami.

Konsultacje obejmują wymianę informacji, w tym na temat możliwych źródeł narażenia na COVID-19 i powiązanych zagrożeń dla zdrowia, dając pracownikom rozsądną możliwość wyrażenia opinii i wzięcia ich pod uwagę przed podjęciem decyzji w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Wszyscy zaangażowani w pracę komunikują się ze sobą w celu identyfikacji zagrożeń i ryzyka, rozmawiają o kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz wspólnie pracują nad znalezieniem rozwiązań. Należy konsultować się z pracownikami w kwestiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa związanych z COVID-19 w miejscu pracy.

Pracownicy

Pracownicy mają obowiązek w należyty sposób dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz o zdrowie i bezpieczeństwo innych osób w miejscu pracy. Pracownicy muszą współpracować z każdą rozsądną polityką lub procedurą, która odnosi się do zdrowia lub bezpieczeństwa w miejscu pracy, w tym w odniesieniu do COVID-19. Działania podejmowane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników w celu wypełnienia ich obowiązków wynikających z Ustawy są ważną częścią odpowiedź społeczności na COVID-19. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach tych działań ma zapewnić, że firmy wypełniają swoje obowiązki w zakresie zapobiegania narażeniu na niedopuszczalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

[TB]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!