Gdybyśmy przeprowadzili uliczną sondę na temat stanu polskich dróg i tego, co pod tym pojęciem rozumiemy, większość odpowiedzi byłaby negatywna, a “stan dróg” byłby tu prawdopodobnie synonimem słowa “nawierzchnia”. Oczywiście dla kierowców (a w naszym kraju większość pełnoletnich osób posiada prawo jazdy) stan asfaltu jest rzeczą najważniejszą i najbardziej odczuwalną, lecz oprócz tego mamy całą tak zwaną infrastrukturę drogową, która niekiedy – pomimo remontu nawierzchni – pozostawia wiele do życzenia. W niniejszym artykule, w luźny i przystępny sposób postaramy się omówić, jak wyglądają drogi w Polsce, dlaczego jest tak a nie inaczej i o co w tym wszystkim w ogóle chodzi.

Rodzaje drug a ich stan

Drogi w Polsce dzieli się na cztery główne kategorie ze względu na ich przynależność administracyjną. Są to drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. To krajowych zaliczamy autostrady, drogi o przyspieszonym ruchu i ekspresowe. Wojewódzkimi zwykło nazywać się drogi główne i też główne o przyspieszonym ruchu, do gminnych i powiatowych zaś zalicza się drogi dojazdowe, zbiorcze, lokalne i główne. Każdy z tych rodzajów jest oznaczony innym symbolem, numerem i kolorem. Jaki ma to związek z ich stanem? Mianowicie taki, że te, po których przejeżdża najwięcej samochodów traktuje się priorytetowe, co wiąże się też z przeznaczaniem na nie największych nakładów finansowych. Mają one po prostu największe znaczenie dla gospodarki i funkcjonowania państwa. Drogi gminne i powiatowe są traktowane przez władze jak druga kategoria i niestety prezentują one niższy poziom jakościowy.

Dlaczego niektóre drogi psują się szybciej?

Ze względu na kategoryzacje dróg w Polsce obowiązują także różne standardy budowy jezdni. Chodzi głownie o jakość zastosowanych materiałów przeliczaną na nośność drogi, ale w grę wchodzi także infrastruktura drogowa, do której można zaliczyć np. utwardzone podłoże, chodniki, malowanie pasów itd. Jeśli dodamy do tego jeszcze czynniki takie jak nachylenie zakrętów zwiększające maksymalną dopuszczalną prędkość, różnice między jednym a drugim typem drogi okażą się znaczące. Jeśli zaś w przypadku drogi mniej wytrzymałej okaże się, że ruch mimo wszystko jest duży i przejeżdżają nią ciężkie pojazdy dostawcze i tiry, to jej nawierzchnia z pewnością ulegnie szybszej degradacji. Dodatkowo w grę wchodzi polityka gminy, czy powiatu i finanse ich administracji.

Kto remontuje drogi w Polsce?

Nie chodzi nam tu o firmy budowlane, bo te wyłaniane są zawsze w drodze przetargu. Ogólnie rzecz biorąc wszystko rozchodzi się o pieniądze. Te zaś pochodzą od nas wszystkich, bo z podatków i akcyzy paliwowej. Dodatkowym źródłem funduszy na remonty dróg w Polsce były i są datacje unijne. One jednak zależą od tego, jakie potrzeby przedstawi jednostka administracyjna i czy w ogóle zacznie się o dofinansowanie ze środków unijnych ubiegać! Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego w jednej miejscowości drogi są wyremontowane i jedzie się jak po stole, kiedy w następnej stan nawierzchni nie pozwala przekroczyć 40 km/h. Może to być spowodowane zarządzaniem funduszami gminnymi i sprawnością władz, choć przyznać trzeba, że środki przeznaczane na drogi mogą zależeć także od liczby mieszkańców danego regionu.

Więcej informacji

Wejdź na stronę czd.com.pl i sprawdź dostępne produkty do budowy dróg, takie jak na przykład asfalt na zimno – sprawdź więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!