Jak wygląda praca na dwóch etatach?

Brak komentarzy

Zwykle do podjęcia pracy na dwóch etatach zmusza nas trudna sytuacja materialna. Nie każdy ma jednak możliwość podjęcia tego typu zatrudnienia. Jakie formy może przybierać i jak wygląda praca na dwóch etatach?

Dwa etaty w jednej firmie

Każdy pracownik zatrudniony w firmie na umowę o pracę może dodatkowo zatrudnić się u danego pracodawcy na umowę cywilną – prawną lub umowę o pracę. Ważne, aby druga praca nie była sposobem na wykonywanie swoich dodatkowych obowiązków.

Zatrudnienie na dwóch etatach u dwóch różnych pracodawców jest rzeczą jak najbardziej normalną. W przypadku jednego zaczyna jednak budzić wątpliwości. Niezgodna z
przepisami prawa jest sytuacja, w której zatrudniony na dwa etaty pracownik wykonuje w ramach swoich umów takie same czynności. Pracodawcy w ten sposób próbują omijać przepisy dotyczące godzin nadliczbowych.

Jeśli pracownik podejmuje się drugiego zatrudnienia u swojego dotychczasowego pracodawcy i dotyczy ono całkiem innego stanowiska, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka sytuacja miała miejsce. Oczywiście będzie on traktowany jak osoba nowo przyjęta do pracy i pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na obowiązkowe badania oraz szkolenia podobnie jak w przypadku pierwszej pracy.

Jeśli chodzi o dni wolne, to podjęcie tego rodzaju zatrudnienia wiąże się z przestrzeganiem przez pracodawcę dobowych i tygodniowych norm czasu wolnego. To samo dotyczy składek odprowadzanych do ZUS. Praca na dwie umowy u jednego pracodawcy to podwójnie płacone składki.

Dwa etaty u dwóch pracodawców

Obecne zatrudnienie czasami nie gwarantuje godziwego wynagrodzenia i musimy się rozejrzeć za dodatkową pracą. Zanim zaczniemy jednak przeglądać oferty pracy zastanówmy się, w jakich godzinach jesteśmy w stanie ją wykonywać.

Każdy pracownik zatrudniony w ramach dwóch umów u różnych pracodawców ma podwójne uprawnienia i obowiązki. W przeciwieństwie do dwóch umów zawartych u jednego pracodawcy, w tym przypadku może on pracować na dwa pełne etaty. Jeden podstawowy oraz drugi podjęty w ramach czasu wolnego. Wówczas w zakresie podstawowego stosunku pracy pracownik ma obowiązek wykorzystania przysługującego mu czasu wolnego w dowolny sposób. Pracownik pracujący na dwie umowy o pracę w różnych firmach również ma prawo do pobierania świadczeń z tytułu obydwóch umów, do otrzymywania dodatków stażowych, świadectw pracy oraz świadczeń z ZUS.

Kiedy nie można podjąć drugiego zatrudnienia?

Są trzy sytuacje, w których podjęcie drugiego etatu jest niemożliwe. Pierwszą z nich jest ta, gdy zatrudniony jest osobą młodocianą, czyli taką, która ukończyła szesnasty a nie ukończyła osiemnastego roku życia. Osobę młodocianą można zatrudnić wyłącznie na jeden etat, jedynie za zgodą opiekuna.

Drugą sytuacją jest zatrudnianie kierowcy. Zwykle czas pracy jest uzależniony od pracodawcy lub pracownika. W tym przypadku, z uwagi na formę wykonywanej pracy, jej dobowy czas ma znacznie. Czas pracy kierowcy zatrudnionego w ramach jednej umowy jest uregulowany normami prawnymi. Zatrudniony ma obowiązek dokonywania wyznaczonej długości postojów, co określoną liczbę godzin.

Zdarza się również, że obecny pracodawca nie wyraża zgody na podjęcie przed swojego pracownika drugiego zatrudnienia. Zwykle jest o tym mowa w podpisywanej umowie. Związane jest to z żądaniem wyłączności świadczenia usług lub obawą przed konkurencją.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!