Testy kompetencyjne zawodnika i ich specyfika

Brak komentarzy

Testy psychologiczne to testy oceniające przeprowadzany przez wykwalifikowanego specjalistę, zwykle psychologa, w celu oceny emocjonalnego, intelektualnego i / lub behawioralnego funkcjonowania jednostki. Ocena psychologiczna może być przeprowadzana zarówno u dzieci, jak i dorosłych jako test kompetencji, i jest przeprowadzana z wielu różnych powodów (niektóre z nich zostaną wyjaśnione w dalszej części tego artykułu) w różnych środowiskach, w tym w szkołach, uniwersytetach, firmach – gdyż taki jak na https://hr24.com.pl/testy-kompetencji/ test kompetencji zawodowych jak pozwala określić najlepszych kandydatów na konkretne stanowisko.

Po co testy kompetencyjne zawodnika?

Niektóre testy kompetencji dla pracownika są prostymi, pisemnymi testami, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”, a niektóre są zaprojektowane tak, aby jednostka mogła interaktywnie reagować na środowisko podobne do rzeczywistości. Podczas gdy niektóre testy są przeprowadzane jeden na jeden i wymagają zindywidualizowanej interpretacji, niektóre testy psychologiczne są podawane dużym populacjom i interpretowane przez oprogramowanie komputerowe. Pomimo tych szeroko zakrojonych różnic w ocenie psychologicznej, wszystkie mają jeden cel: pomóc psychologom i ekspertom w gromadzeniu danych i interpretowaniu ich w celu informowania jednostek o ich bieżącej funkcji, aby mogli zrozumieć swoje zachowania i przewidzieć przyszłe funkcjonowanie np. w konkretnym środowisku pracy.

Ocena psychologiczna jest powszechnie zalecana z konkretnych powodów. U dorosłych należy poszukiwać oceny psychologicznej, jeśli chodzi o:

badanie kandydatów do pracy pod kątem możliwych problemów psychopatologicznych, takich jak zaburzenia osobowości lub depresja
cele edukacyjne, takie jak określenie swoich mocnych i słabych stron
do zarządzania behawioralnego

Testy psychologiczne są bardzo podobne do testów medycznych, ponieważ są przeprowadzane tylko wtedy, gdy pacjent wykazuje objawy lub tego wymaga, z tego czy innego powodu.

Jak działa procedura?

Testy psychologiczne prawie zawsze są sformalizowaną, systematyczną miarą funkcji umysłowych. Istnieje kilka rodzajów testów psychologicznych i można je podzielić na następujące.

Testy osiągnięć i umiejętności – są to testy zaprojektowane do pomiaru poziomu funkcji intelektualnych i poznawczych (często dla dzieci); wykorzystują jednolity protokół testowy i interpretowany w odniesieniu do ustalonych norm.

Testy zawodowe – tego rodzaju testy psychologiczne mają na celu określenie, jak dobrze twoje zainteresowania z wybranej ścieżki kariery.

Testy osobowości – testy te oceniają cechy behawioralne, emocje i postawy w celu określenia osobistych mocnych i słabych stron, a także w celu zidentyfikowania problemów z osobowością lub zaburzeń emocjonalnych.

Zauważ też, że psychologowie często zalecają kombinację różnych testów w celu uzyskania kompleksowej diagnozy. Ponadto informacje zebrane podczas testów często nie są jedyną podstawą diagnozy i specyfikacji do danej ścieżki zawodowej.

[tb]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!