Jedną z najczęściej wykorzystywanych przy rozliczeniach PIT ulg podatkowych jest ulga prorodzinna, lub inaczej ulga na dzieci. Rodzice mogą z niej skorzystać niezależnie od tego, ile dzieci posiadają. Co jednak, jeśli dziecko pracuje, np. dorywczo podczas wakacji i zarabia? Ile może zarobić dziecko, żeby rodzic nie stracił prawa do ulgi prorodzinnej i jak się ma do tego kwota wolna od podatku 2019?

Komu i kiedy przysługuje ulga prorodzinna?


Rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie prawni mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na
dzieci:

  • które nie skończyły 18 lat,
  • są w dowolnym wieku, ale pobierają dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do 25 roku życia, które uczą się lub studiują i które nie uzyskały przychodu większego niż 3089 zł.

Ulga nie przysługuje jednak, jeśli rodzic lub dziecko prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że jednocześnie uzyskają dochody rozliczane w zeznaniu PIT-37.

Jeśli podatnicy mają jedno dziecko, obowiązuje limit dochodów, których nie mogą oni przekroczyć: 112 000 zł lub 56 000 zł, gdy ulgę wykorzystuje oboje rodziców lub gdy podatnik nie pozostaje w związku małżeńskim.

Dziecko i jego dochód a ulga prorodzinna


Wymienione powyżej warunki uzyskania ulgi prorodzinnej wspominają o maksymalnym dochodzie dziecka w wieku do 25 lat: jest to kwota 3089 zł. Zakładając więc, że studiujące lub uczące się dziecko zarobiło w ciągu roku podatkowego 4000 zł lub nawet 3099 zł, ulga prorodzinna nie będzie przysługiwała.

Co ciekawe, limit ten nie dotyczy dzieci poniżej 18 roku życia – jeśli więc podejmują one pracę zarobkową i zarabiają nawet kilkukrotnie więcej, niż 3089 zł, ich rodzice nadal będą mieli prawo do ulgi podatkowej. Warto zapamiętać: wobec dzieci małoletnich nie stosuje się kryterium dochodowego.

Ulga prorodzinna a stypendium dziecka


Co ze zdolnymi studentami uzyskującymi stypendium? W przypadku najwyższych stawek stypendiów, pobieranych przez cały rok kalendarzowy, ich suma jest w stanie znacznie przekroczyć kwotę limitu.

Dobra wiadomość jest taka, że niektóre z przychodów dziecko może uzyskiwać bez ograniczeń. Zaliczają się do nich między innymi stypendia nieopodatkowane. Są to zarówno stypendia naukowe, jak i socjalne, doktoranckie, stażowe, oraz wypłacane przez organizacje pozarządowe (wówczas ich kwota nie może przekroczyć 3800 zł). Pozostałe rodzaje stypendiów podlegają w całości opodatkowaniu.

Ulga prorodzinna a dochody nieopodatkowane dziecka


Kwestia opodatkowania dotyczy również pozostałych rodzajów przychodów: jeśli więc dziecko uzyskuje zarobki ze źródeł, które nie podlegają opodatkowaniu, nie będą one wliczane do kwoty limitu. Do przychodów nieopodatkowanych zalicza się między innymi: dodatki rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, alimenty, ale także przychody krwiodawców czy wygrane i nagrody (do kwoty 760 zł).

Limit przychodów dziecka – brutto czy netto?


Kolejną kwestią, która budzi wątpliwości podatników, jest to, czy kwota 3089 zł jest kwotą brutto czy netto. Nie należy jednak patrzeć na to w ten sposób. 3089 zł jest bowiem dochodem, czyli sumą przychodów przed opodatkowaniem, ale po odliczeniu kosztów ich uzyskania, jeśli takie wystąpiły.

Ulga prorodzinna a kwota wolna od podatku 2019

Ponieważ w 2017, a później również w 2018 roku wzrosła kwota wolna od podatku, która wynosi obecnie 8000 zł (w porównaniu do 3091 zł, które można było zarobić bez podatku w 2016 roku), wiele osób zastanawia się, czy w związku z tym nie zwiększył się limit zarobków dziecka. Niestety, pozostał on bez zmian. Wyższa kwota wolna od podatku 2019 nie zmienia faktu, że dziecko może zarobić w ciągu roku tylko 3089 zł, jeśli rodzice nie chcą stracić prawa do ulgi prorodzinnej.

>>> Rozlicz PIT 2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro 2018/2019 lub Wypełnij PIT Online w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

 

1 thought on “Kwota wolna od podatku a ulga prorodzinna 2019. Ile może zarobić dziecko za 2018?

  1. Rząd podwyższył kwotę wolną od podatku a zapomniał o podwyższeniu kwoty jaką pełnoletnie dziecko uczące się może dorobić w czasie wakacji. Absurd i gafa rządu!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!