W XXI wieku praca należy do kluczowych sfer ludzkiego życia, dających nie tylko możliwość zarabiania, ale także realizowania potencjału jednostki. Budowanie kariery pełnej sukcesów, a przynajmniej dobrze wykonanych obowiązków, to cel przyświecający większości ludzi. Współcześni pracownicy rozumieją, że aby go osiągnąć, trzeba nieustannie inwestować w swój rozwój. Pojawia się jednak pytanie na które kompetencje postawić? Konkretne umiejętności zawodowe, a może pracę nad rozwojem cech osobowości, przydatnych w danym zawodzie?

Kompetencje twarde

Składają się na nie umiejętności, które można:
1. łatwo sprawdzić chociażby poprzez testy,
2. potwierdzić dyplomem bądź certyfikatem.
I tak kompetencje twarde to przede wszystkim zasób posiadanej przez człowieka wiedzy oraz zakres jego umiejętności praktycznych. To właśnie do ich rozwijania często zachęca się pracowników. A skutki szkoleń i kursów im poświęconych można szybko zaobserwować w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych. W ofertach pracy, umieszczonych na Pracuj.pl, często stanowią one fundament oczekiwań, jakie pracodawcy stawiają swoim potencjalnym pracownikom. Bez nich bowiem wypełnianie obowiązków na większości stanowisk byłoby niemożliwe.
Odpowiadając na oferty pracy, absolutnie nie należy jednak koloryzować swoich kompetencji twardych. Przede wszystkim dlatego, że bardzo łatwo je potwierdzić i sprawdzić podczas spotkania kwalifikacyjnego. O wiele rozsądniej jest natomiast inwestować w ich poszerzanie i pogłębianie. Każdy kolejny kurs i szkolenie w tym zakresie to bowiem dodatkowy atut pracownika, umacniający jego pozycję na rynku pracy.

Kompetencje miękkie

Poznaj swoje predyspozycje osobowościoweWciąż bywają niedoceniane, choć także w tym temacie sporo się zmienia. A pracodawcy przykładają do kompetencji miękkich coraz większe znaczenie. Co warto o nich wiedzieć? Przede wszystkim obejmują one:
1. zbiór indywidualnych cech osobowościowych, psychofizycznych,
2. zachowanie i postawy człowieka.
Do kompetencji miękkich należeć będzie zatem między innymi efektywna organizacja czasu, komunikatywność, ale także umiejętność współpracy z innymi. Jak wspomniano, nie zawsze docenia się w pełni ich znaczenie. Jednak wybitnych specjalistów ze wszystkich dziedzin łączy dostrzeganie ich potencjału. Dzięki tym kompetencjom praca jest łatwiejsza, zatem warto inwestować także w ich rozwój.

Skupiające się na kompetencjach miękkich kursy i szkolenia nie zawsze dają od razu wymierne korzyści. Jednak pozytywne zmiany większość zaangażowanych uczestników dostrzega natychmiast. Warto przyjrzeć się swoim kluczowym problemom w pracy i zastanowić, które kompetencje miękkie pozwoliłyby je rozwiązać. A następnie nad nimi pracować.

Podsumowując, należałoby podkreślić znaczenie obu rodzajów kompetencji w kształtowaniu sukcesu zawodowego. I choć te twarde bywają uznawane za podstawowe, a przez to i ważniejsze, to jednak w praktyce bez uzupełnienia ich kompetencjami miękkimi na ogół niedaleko się nie zajdzie na ścieżce kariery. Współczesny pracownik musi być bowiem wszechstronny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!