Ogrodzenia z siatki zgrzewanej na zasadzie “pod klucz”. Oficjalny dostawca siatki ogrodzeniowej zgrzewanej powlekanej firmy Lun Fix oferuje korzystne warunki zakupu ogrodzenia z pełnym zestawem i instalacją. Montaż przez profesjonalistów w swojej branży.

  • Pomoc w doborze materiałów.
  • Pomoc w obliczaniu materiałów.
  • Czas trwania do jednego lub dwóch dni
  • Ścisłe przestrzeganie założeń projektu
  • Gwarancja na wykonanie prac

Ogrodzenia z siatki zgrzewanej powlekanej – stosunkowo niedrogi i skuteczny sposób na odgrodzenie terenu. Montaż ogrodzenia przebiega pomyślnie z zachowaniem wszystkich norm i warunków technologicznych.

Możesz zadzwonić do kierownika lub zostawić zapytanie o montaż ogrodzenia, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Wybór wysokości ogrodzenia

W tabeli  podano standardowe wymiary siatki ogrodzeniowej, odpowiadające im minimalne zalecane długości słupków, zalecaną wysokość słupka nad ziemią.

Wysokość siatki ogrodzeniowej, mm Długość zastosowanego słupka, mm Wysokość słupka nad poziomem gruntu, mm
1200 2000 1200
1500 2000 / 2400 1500
1800 2400 1800
2000 2800 2000

 

Oznakowanie terytorium

Oznaczenie terenu pod przyszłe ogrodzenie wykonuje się za pomocą drewnianych palików i mocnego cienkiego sznurka. Na początku określa się lokalizację słupków narożnych, końcowych, bramy i słupków bramowych oraz słupków pośrednich. Przy wyznaczaniu lokalizacji słupków pośrednich należy uwzględnić rozstaw 2500 mm. Jeżeli nie jest możliwe zachowanie rozstawu słupków 2500 mm, należy zmniejszyć stopień do niezbędnej wartości.

Ustawienie słupków

Otwory pod słupki ogrodzeniowe wykopuje się zgodnie ze wstępnym planem.

Przygotować otwory pod słupki w zależności od rodzaju gleby:

  1. a) W przypadku gleb zwałowych konieczne jest specjalne przygotowanie miejsc, w których mają być zainstalowane słupki. W tym celu należy wykopać dół o wymiarach 800h800h1200 mm (Rys. 2).  Głębokość wykopu pod słupek nie powinna być mniejsza niż głębokość przemarzania gruntu (dla Polski głębokość przemarzania gruntu wynosi 1000-1200 mm). Wykop jest wypełniany i dokładnie zagęszczany piaskiem średnim lub mieszanką piaskowo-żwirową. Zasypany dół jest podlewany dużą ilością wody. W normalnych warunkach pogodowych po 48 godzinach można przystąpić do wiercenia ręczną (mechaniczną) wiertarką lub kopania łopatą otworu pod zabetonowanie słupka. Minimalna zalecana głębokość fundamentu pod słupek wynosi 1000 mm.
  2. b) W przypadku gleb piaszczystych i miejsc z nawierzchnią asfaltową i żwirową głębokość posadowienia wynosi co najmniej 1000 mm bez dodatkowego przygotowania.

Podczas montażu słupków do ogrodzenia należy zachować następującą kolejność:

– W pierwszej kolejności montuje się słupki narożne i końcowe, słupki w miejscach załamania ogrodzenia, słupki do bram i furtek;

– pomiędzy słupkami narożnymi (końcowymi) nić caprone jest rozciągnięta wzdłuż górnej krawędzi słupka;

– stanowiska pośrednie. Wysokość słupków nad ziemią jest kontrolowana przez sznurowanie. Pionowość każdego słupka sprawdzana jest za pomocą poziomicy lub pionu.

Proces betonowania słupków odbywa się w następującej kolejności:

– wymaganą warstwę betonu wlewa się do dołu w celu zabetonowania słupka;

– …słupek jest zamontowany. Beton jest wlewany do dołu wokół słupka i zagęszczany. Pionowość montażu każdego słupka jest sprawdzana za pomocą poziomicy budowlanej lub pionu;

– Słupy są mocowane w ściśle pionowej pozycji za pomocą drewnianych klocków, kłonic lub innych improwizowanych materiałów;

– Po stwardnieniu betonu wszystkie słupki są mocowane za pomocą plastikowych zatyczek.

  1. Montaż ogrodzenia siatkowego

Po zamontowaniu słupków, kolejnym krokiem w instalacji ogrodzenia jest montaż siatki.

Ważne:

Montaż elementów ogrodzenia w wariancie montażowym 4.2. i 4.3. odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących – samogwintujących. Aby uniknąć obracania się wkrętów samogwintujących podczas wkręcania, należy ograniczyć moment obrotowy wkrętarki (zazwyczaj wystarczy 8 Nm, w przypadku gdy wkręt samogwintujący uderzy w zamek wręgowy rury, moment obrotowy należy zwiększyć)

4.1 Mocowanie siatki za pomocą drutu wiązałkowego

Siatka jest mocowana do słupów za pomocą ocynkowanego drutu wiązałkowego.

Kolejność mocowania siatki zgrzewanej do słupków jest następująca

– Rozwiń zwój na obszarze wzdłuż linii słupków. Jeśli potrzebnych jest kilka cewek, muszą być one połączone ze sobą w jedno oczko jednocześnie. Aby to zrobić, należy skręcić drut z końca jednej rolki i z początku następnej. Następnie połącz siatkę z tymi częściami. Postępuj w ten sam sposób z pozostałymi rolkami.

– Siatka jest przymocowana do słupka za pomocą metalowego drutu. Następnie naciąga się kolejne przęsło ogrodzenia i mocuje je do słupka za pomocą drutu. Montaż siatki na słupkach wymaga jednego lub dwóch pomocników, którzy będą podtrzymywać siatkę podczas napinania.

Główną zasadą podczas instalacji jest unikanie zwisania drutu i nierównomiernego naprężania.

4.2 Opcja mocowania siatki za pomocą zacisków gwintowanych

Siatka mocowana jest do słupków za pomocą ocynkowanych zacisków gwintowanych.

Kolejność mocowania siatki do słupków jest następująca:

-rolki siatki są połączone ze sobą zgodnie z klauzulą 4.1;

– W jednym końcu wstęgi sieci umieszczony jest pręt napinający;

– Część siatki z prętem w środku podnosimy pionowo do góry i opieramy o pierwszy słupek. Siatka jest przymocowana do słupa za pomocą zacisku.

– Następnie siatkę rozpina się między słupami i mocuje za pomocą klamer;

– Co 20-25 metrów i na końcu ogrodzenia siatka jest połączona ze słupkami za pomocą prętów napinających.

Główną zasadą montażu jest unikanie zwisania drutu siatkowego i nierównomiernego naprężenia.

4.3 Mocowanie siatki za pomocą zacisków do przędzy i drutu napinającego

Siatka jest przymocowana do słupków w spójny sposób:

– uchwyty mocuje się do słupków narożnych i końcowych oraz słupków co 20-25 m za pomocą drutu wiązałkowego; zaleca się mocowanie uchwytów 25÷70 mm od wierzchołka słupka i 70÷100 mm od powierzchni terenu.

– Rolki siatki powinny być połączone ze sobą zgodnie z p.4.1;

– pręt napinający jest umieszczony na jednym końcu zwojów siatki;

– Część siatki z prętem w środku jest podnoszona do góry i opiera się o pierwszy słupek. Siatka jest mocowana do słupa za pomocą zacisku;

– Siatka jest następnie rozciągana pomiędzy słupami i mocowana za pomocą zacisków;

– co 20-25 metrów, a na końcu ogrodzenia siatka jest mocowana do słupków za pomocą pręta napinającego;

– Po zainstalowaniu siatki, drut napinający jest prowadzony na całej jej długości do górnego i dolnego końca oczka;

– końce drutu przewleczonego przez siatkę ogrodzeniową są wprowadzane do uchwytów i następuje proces napinania drutu;

– po dokręceniu drutu w słupkach wywiercone są otwory Ø8 mm na uchwyty do drutu. Zaleca się wywiercenie otworów w tej samej odległości od górnej krawędzi słupka, na którym zamocowane były uchwyty do napinania liny.

– Do wywierconego otworu wkłada się uchwyt na drut, następnie drut wkłada się do uchwytu i zabezpiecza haczykiem.

Główną zasadą podczas instalacji jest unikanie zwisania drutu siatki i nierównomiernego naprężania.

Konserwacja wyrobów ze stali ocynkowanej i stali ocynkowanej z powłoką polimerową

Aby ogrodzenie metalowe z siatki zgrzewanej spełniało swoją funkcję długo i niezawodnie, należy wykonać następujące czynności:

– Zanieczyszczone powłoki należy czyścić miękką szczotką i spłukać bieżącą wodą lub myjką ciśnieniową (maksymalne ciśnienie 50 bar) z góry na dół. Bardzo brudne miejsca należy myć rozcieńczonym roztworem mydła. Pozostałości detergentu należy dokładnie spłukać.

– Nie należy używać rozpuszczalników ani innych substancji aktywnych chemicznie, które mogą uszkodzić powłokę polimerową.

– Uszkodzenia powłoki polimerowej, które powstały podczas montażu lub w wyniku innych działań, są eliminowane za pomocą specjalnej farby. Dalszy rozwój uszkodzeń jest eliminowany przez terminowe usuwanie usterek. Jeśli rysa nie przechodzi przez warstwę cynku, wystarczy jedna warstwa starannego malowania; jeśli rysa dochodzi do stali, malowanie powinno być wykonane w dwóch warstwach z podkładem. Przed przywróceniem lakieru uszkodzone miejsce musi być oczyszczone i odtłuszczone (oraz usunięta rdza). Lakier nanosi się cienkim pędzlem tylko na zarysowane miejsca, nie powiększając obszaru naprawy. Zapobiega to powstawaniu zauważalnych różnic kolorystycznych pomiędzy pomalowaną powierzchnią a powierzchnią oryginalną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!