Kotwy gruntowe są elementem konstrukcyjnym stosowanym do mocowania podłoża oraz wykorzystuje się je jako zabezpieczenie ścian do podpierania, zakotwiczenia i usztywniania. Zbudowane są z głowicy, odcinka cięgna oraz buławy kotwy gdzie przenoszą siły rozciągające na dany grunt, do których są zakotwiczone. Zespolone są z powierzchnią przez zastrzyk pojedynczy lub wielokrotny. Przeważnie posiadają buławę pojedynczą, ale przy dużych obciążeniach stosuje się specjalnie zaprojektowane kotły wielobuławowe.

Wykonanie takiej kotwy gruntowej zaczyna się od wykonania otworu w gruncie o wymaganych rozmiarach gdzie otwór zalewany jest cementem, aby umieścić cięgna takiej kotwy i po kilku czy kilkunastu godzinach uformowana zostaję buława. Na zakończenie takiego zakotwiczenia trzeba zrobić badanie odbiorcze i sprężenie. Gwarancją odpowiedniego wykonania są badania odbiorcze, które wskazują czy dana technika kotwy jest bezpieczna i ustabilizowana.

Kotwy gruntowe swoje zastosowanie mają w głębokich wykopach, skarpach, nasypach czy zboczach drogowych. Są stabilizatorem różnych słupów oraz masztów komunikacyjnych. Ceny takich kotew są różne i zależą od producenta i przeznaczenia. Najczęściej cena jest podawana za zestaw po kilka kotew, ale to też zależy gdzie niektóre firmy wykonują kotwy na zamówienie zgodnie z warunkami dogadanymi w ofercie ze swoim inwestorem. Bardzo popularną firmą produkującą takie kotły czy inne zabezpieczenia gruntu jest Titan Polska.

Czas użytkowania tych elementów zabezpieczających dzieli się na stałe oraz tymczasowe, gdzie różni je trwałość i zabezpieczenie przed korozją. Tymczasowe zwykle są na dwa lata. W przypadku gdzie występują trudne warunki i jest brak doświadczeń oraz kotły są bardzo duże na takie doświadczenie koniecznością jest wykonanie badań wstępnych, które określają graniczne nośności buławy kotwy w danych warunkach podłoża gdzie siła jest większa, niż w samych badaniach odbiorczych czy badaniach jak badanie przydatności. Badania przydatności wykazują krzywe przemieszczenia całkowite, trwałe oraz sprężenia czy nawet pełzania.
Fazy wykonywania wykopu gdzie stateczność takich ścian zapewniają kotły wyglądają następująco:
1. Wykonanie obudowy takiego wykopu są ze ścian szczelinowych.
2. Częściowy wykop i wykonanie jakim jest 1 poziom kotwienia.
3. Wykop oraz wykonanie 2 poziomu kotwienia.
4. Wykop do głębokości pełnej.
5. Wykonanie konstrukcji budynku, a na końcu likwidacja takich kotew.

W porównaniu do innych sposobów, takich jak zabezpieczenia skarp wykopów można wskazać zalety obudowy kotwionej jak łatwość budowy znajdującej się wewnątrz wykopu poprzez brak jakichkolwiek przeszkód i dużej pewności wynikającej ze sprawdzenia każdego elementu oraz możliwości zastosowania elementów jak kotwy stałe. Wady, które posiada obudowa kotwiona to wykonanie poza obrysem wykopu gdzie potrzebna jest zgoda innych osób na takie wykonanie co jest dużym problemem w przypadku posesji zabudowanych. Prawidłowe wykonanie kotew wymaga zatrudnienia doświadczonej firmy posiadającej wykwalifikowanych specjalistów oraz odpowiedni sprzęt pod ciągłym nadzorem.

Kotwy gruntowe stosowane są również w celu płyt dennych, które są obciążone wyporem wody, gdzie zastosowanie takich kotew w porównaniu do metod stropowych pozwala nawet trzykrotnie zmniejszyć koszty robót ziemnych w wykonaniu takiego wykopu. Istnieją też kotwy gruntowe BBV posiadające uszczelnienia pomagające w wykonywaniu prac gdzie tereny robocze zalewane są wodą i woda przedostaje się z otworu wiertniczego kotew.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!