Pożyczka pod zastaw nieruchomości, to popularny sposób pozyskiwania pieniędzy w krótkim terminie przez przedsiębiorców, biznesmenów i osoby prywatne. Ten typ pożyczki jest zazwyczaj wykorzystywany przez przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek, specjalistów i przedsiębiorców w celach biznesowych. Dzięki wsparciu w postaci nieruchomości zarówno banki, jak i niebankowe firmy finansowe czują się z tym komfortowo. Jednak kredytobiorcy ubiegający się o kredyt tą drogą powinni pamiętać, że tylko część – 60 do 65 proc. – wartości nieruchomości zostanie im przyznana.

W przypadku nieruchomości, na którą kredytobiorca już spłaca kredyt mieszkaniowy, bank lub inny kredytodawca rozważy wzrost wartości i pożyczy taki sam procent. W przypadku wspólnej nieruchomości pożyczkodawcy mogą nalegać, aby wszyscy współwłaściciele byli współkredytobiorcami. Istnieje wiele transferów salda, ponieważ kredytobiorcy szukają niższych stóp procentowych i wyższych kwot kredytów. Są w stanie je uzyskać ze względu na dużą konkurencję. Stres zaczyna się wtedy pojawiać, kiedy ceny nieruchomości pozostają w stagnacji lub spadają.

Kredytobiorcy powinni mieć jasność, że majątek może być wykorzystany tylko w celu zebrania pieniędzy na biznes.

Ostatecznie godna uwagi przedsiębiorcy pożyczka pod zastaw domu i stawka uzależniona jest od rodzaju nieruchomości (mieszkalna, komercyjna, przemysłowa) oraz profilu kredytobiorcy i możliwości jego spłaty. Zazwyczaj pożyczki udzielane są na okres 10-15 lat. W ciągu ostatnich 10 lat ceny nieruchomości stały się znaczące. Małe firmy mogą sfinansować około 40 procent swoich nakładów inwestycyjnych (wydatków kapitałowych) przez taką pożyczkę. Ale pożyczka powinna być wykorzystana na cele produkcyjne. Tylko wtedy pieniądze wróć do biznesu.

Uzyskanie pożyczki nie jest łatwe

Każdy, kto ma nieruchomość na swoje nazwisko, może otrzymać pożyczkę pod jej zastaw. Pożyczkodawcy mogą starać się o ostateczne przeznaczenie pożyczki przed nałożeniem na nią sankcji. Rozważane nieruchomości obejmują nieruchomość mieszkalną do samodzielnego zamieszkania/nieruchomość komercyjną, nieruchomość zajmowaną na własny rachunek, pustą nieruchomość zajmowaną przez siebie i przemysłową. Zespół prawny pożyczkodawcy weryfikuje tytuł, a zespół techniczny weryfikuje wartość nieruchomości, konstrukcję oraz czy jest ona wybudowana zgodnie z regulaminem. Ponadto firma musi być przepracowana przez siedem do dziesięciu lat, a pożyczkobiorca powinien generować wystarczający dochód z firmy, aby móc obsłużyć pożyczkę. Zabezpieczenie w formie nieruchomości jest jedynym zabezpieczeniem na wypadek niewykonania zobowiązania przez klienta. Oceniany jest również bazowy przepływ środków pieniężnych.

Wymagana dokumentacja

Wymagane są dokumenty nieruchomości, plan sankcji nieruchomości oraz świadectwo ukończenia. Pożyczkodawcy mają prawników, którzy sprawdzają legalność i zbywalność. Mają też agencję wyceny, która dostarcza raport, a także sprawdza budowę i usankcjonowany plan. Na podstawie raportu prawnika i agencji rzeczoznawczej pożyczka zostaje usankcjonowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!