Rejestracja BDO jest obowiązkowa dla wielu podmiotów gospodarczych. Dotyczy tych przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zajmują się produkcją, transportem i magazynowaniem odpadów. Dodatkowo do wpisu w rejestrze zobligowani są producenci opakowań oraz dystrybutorzy produktów w opakowaniach. Niektóre firmy samodzielnie składają wniosek o rejestracje BDO, natomiast inne są tam wpisywane z urzędu. Dowiedz się więcej na temat bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli BDO.

Rejestracja BDO — kogo dotyczy?

Rejestracja BDO dotyczy tych podmiotów gospodarczych, które są wymienione w art. 50 i art. 51 ustawy o odpadach. Pierwszy z tych artykułów dotyczy przedsiębiorców, którzy muszą samodzielnie zawnioskować o wpisanie do rejestru. Rejestracja BDO jest możliwa przez platformę internetową, za pośrednictwem której składa się wniosek elektroniczny. Art. 51 mówi o tych podmiotach gospodarczych, które są wpisane do rejestru z urzędu, na wniosek Marszałka Województwa.

Wpisywani do rejestru odgórnie są przedsiębiorcy, którzy:

● uzyskali pozwolenie zintegrowane

● uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów

● uzyskali pozwolenie na zbieranie odpadów

● uzyskali zezwolenie na przetwarzanie odpadów

● uzyskali zatwierdzenie programu gospodarowanie odpadami wydobywczymi

● uzyskali zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiającego odpady wydobywcze

● uzyskali koncesję na podziemne składowanie odpadów

Samodzielne złożenie wniosku o rejestrację BDO spoczywa na firmach wytwarzających, transportujących i magazynujących odpady oraz podmiotach gospodarczych, które wprowadzają na terytorium kraju takie produkty jak smary, oleje, opony.

Kto jest zwolniony z rejestracji BDO?

Nie wszyscy jednak mają obowiązek rejestracji w systemie BDO. Z wpisu do rejestru zwolnione są:

● podmioty, które posiadają we władaniu ziemię, na której stosuje się komunalne odpady ściekowe, np.:

● rolnicy wykorzystujący takie odpady jako nawóz (produkcja pasz)

● osoby, które uprawiają rośliny do wytwarzania kompostu

● osoby, które uprawiają roślinność nieprzeznaczoną do produkcji żywności i pasz

● osoby, które wykorzystują odpady do rekultywacji terenów

Na czym polega i kogo dotyczy uproszczona ewidencja BDO?

Nie wszystkie podmioty gospodarcze muszą prowadzić szczegółową ewidencję BDO. Niektóre z nich są objęte uproszczoną ewidencją BDO. Dotyczy ona między innymi tych przedsiębiorców, którzy rocznie wytwarzają w swojej działalności mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę inne odpady niż komunalne, ale nie niebezpieczne, ich limit ilościowy to 5 ton rocznie.

Organizacje i podmioty gospodarcze objęte uproszczoną ewidencje są zobligowane jedynie do wystawiania KPO, czyli Karty Przekazania Odpadów.

Prowadzenie szczegółowej ewidencji BDO nie dotyczy również tych podmiotów gospodarczych, które zajmują się jedynie transportem odpadów. Mimo zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji wszystkie wymienione podmioty są zobligowane do złożenia corocznego sprawozdania. Oznacza to, że do 15 marca muszą złożyć zeznanie za poprzedni rok kalendarzowy. Robi się to elektronicznie przez platformę internetową.

Zwolnione z prowadzenia ewidencji oraz wpisu do rejestru BDO są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dodatkowo nie muszą się tam znajdować firmy, które wytwarzają wyłącznie odpady komunalne.

Najlepszy odkurzacz bezprzewodowy: jaki musi być?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!