Szkolenia BHP

To stały coroczny element działalności polskich firm. Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązek pracowników, a kwestia ich poinformowania leży po stronie pracodawcy. Prawo przewiduje dwa rodzaje szkoleń:

  • Wstępne
  • Okresowe

Pracownik po zapoznaniu się ze wszystkimi obowiązującymi regułami składa pisemne potwierdzenie odbytego szkolenia.

Szkolenie BHPpowinno odbywać się w miejscu pracy i na koszt firmy zatrudniającej.

Wstępne szkolenie BHP – To szkolenie, które jest obowiązkiem każdego nowo zatrudnionego pracownika jeszcze przed rozpoczęciem przez niego pracy na przyszłym stanowisku. Składa się one z dwóch elementów:

  • Instruktażu ogólnego, który jest zbiorem ogólnych zasad co do zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, zawarte w kodeksie pracy. Przekazywane są również zasady wewnętrzne panujące w danym miejscu pracy wraz z instruktażem pierwszej pomocy.
  • Instruktażu stanowiska co oznacza zapoznanie pracownika ze środowiskiem pracy oraz z ryzykiem związanym z wykonywaną przez niego pracą. Ten element szkolenia przeprowadzany jest przez wyższego stanowiskiem pracownika firmy np. kierownika zmiany lub team leadera. Po przebytym szkoleniu pracownik musi zdać test wewnętrzny z nauczonych zasad postępowania.

Okresowe szkolenie BHP – Szkolenia okresowe to nic innego jak odświeżenie wiedzy pracowników, przeprowadza się je zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. 2004.180.1860) i są one wymagane dla:

  • Pracodawców oraz osób zajmujące kierownicze stanowiska, okresowo raz na 5 lat
  • Robotnicy – szkolenie okresowe przynajmniej raz na 3 lata lub częściej, jeśli pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne.
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni (np. architekci) – szkolenie okresowe raz na 5 lat
  • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenie okresowe raz na 5 lat
  • Pracownicy administracyjno-biurowi – szkolenie okresowe raz na 6 lat lub częściej, jeśli np. pracownicy jednocześnie wykonują inne prace lub są powołani do pełnienia funkcji w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasady BHP w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa są niezmiernie ważne, praca pochłania większość naszego czasu dlatego, zadbajmy, aby była ona bezpieczna. Z tego punktu widzenia, częstotliwość szkoleń nie wydaje się częsta i uporczywa. Po ukończeniu każdego szkolenia zdaje się egzamin potwierdzający oraz dostaje pisemny certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje.

Przeprowadzane przez TBFkursy BHP wykonywane są z najwyższą starannością, przekazujemy wiedzę jasno i zrozumiale, a naszą kadrę stanowią wysoce wykwalifikowani specjaliści, posiadający niezbędne uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!