Rotacja pracownicza w wielu branżach jest zjawiskiem negatywnym, jednak istnieją zawody, w których charakterystykę jest ona wpisana. Czy należy się jej bać i czy trzeba z nią walczyć? Kiedy mamy do czynienia z rotacją i gdzie możemy się na nią natknąć?

Rotacja pracownicza – definicja

Nie istnieje jednolita definicja rotacji pracowniczej. Jest to zjawisko potocznie określane „przemiałem pracowników”. Najczęściej występuje w dużych zakładach pracy opartych na kolektywnym wypełnianiu obowiązków. Wówczas zakład pracy musi zatrudniać ogromną liczbę pracowników. Wielu z nich nie wytrzymuje tempa pracy, nie aklimatyzuje się bądź po prostu stwierdza, iż obowiązki, które wypełniają, są poniżej ich kwalifikacji. Następuje wówczas fala odejść, po których gwałtownie zatrudnia się nowe osoby.

Gdzie występuje rotacja pracownicza?

Rotacja pracownicza występuje w ogromnych zakładach pracy, głównie przemysłowych oraz wielkich sieciach handlowych czy gastronomicznych. W wielu z nich jest zjawiskiem całkowicie normalnym, które ze względu na ogrom sił i środków, którymi dysponuje firma nie ma negatywnych skutków. Bardzo często rotacja pracownicza związana jest z pracami fizycznymi, które przez swój ciężki charakter nie cieszą się przywiązaniem pracowników.

Jak rotacja pracownicza wpływa na zatrudnionych?

Rotacja pracownicza objawia się na wielu różnych płaszczyznach. Należą do niej m.in. ponawiane ogłoszenia na portalach takich jak Pracuj.pl, zmiany kadrowe na stanowiskach niskiego szczebla, brak zażyłości pracowniczych. Rotacja pracownicza sprawia, iż środowisko pracy dla wielu osób staje się mało stabilne, a pracodawca jawi się jako ktoś, kto nie posiada umiejętności przywódczych. Mimo iż bardzo często nie wpływa ona ani na zarobki, ani na charakter pracy, postrzegana jest bardzo negatywnie. Kojarzy się bowiem z naciskiem, jaki wywiera pracodawca na pracownikach i modelem zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!