Chcesz uruchomić firmę, ale brakuje ci środków na jej otwarcie? W chwili obecnej jest dostępnych klika atrakcyjnych źródeł w oparciu o które możemy  sfinansować planowaną działalność. Poniżej krótka charakterystyka każdego z nich:

  1. Dotacje z Urzędu Pracy

Ta forma wsparcia jest skierowana wyłącznie do osób bezrobotnych. W ramach programu można uzyskać jednorazowe dofinansowanie na otwarcie firmy w wysokości do 600% średniego wynagrodzenia (zwykle od 18 000,00 zł do 27 000,00 zł w zależności od Urzędu Pracy). Uruchomiona działalność musi posiadać swoją siedzibę na terenie powiatu, w którym wnioskowało się o dotacje. Otrzymanych środków nie trzeba zwracać, o ile dotrzyma się warunków określonych w umowie, tj. będzie się prowadziło firmę przez czas nie krótszy niż 12 miesięcy. W okresie tym nie można zawiesić tej działalności, ani podjąć zatrudnienia w innej firmie. Czas liczony od złożenia wniosku, do wypłaty środków finansowych wynosi ok. 2 miesięcy. Informacje o przygotowaniu biznes planu pod dotacje z PUP znajdziecie tu: Dotacja z Urzędu Pracy

  1. Dotacje PROW LGD (LEADER)

Program Leader realizowany jest na terenie całego kraju, w gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju z wyłączeniem miejscowości, w których liczba mieszkańców przekracza 20 tys. W przypadku zakładania nowych firm, maksymalne wsparcie może wynieść 100 000,00 zł. Są to jednak ogólne wytyczne, wynikające z rozporządzenia. Każda  Lokalna Grupa Działania  samodzielnie określa rzeczywistą kwotę wsparcia. Sama procedura jest dość skomplikowana i czasochłonna, od momentu złożenia wniosku i biznes planu, do momentu otrzymania dotacji może upłynąć nawet 8 miesięcy. Podobnie jak w przypadku dotacji z Urzędu Pracy, po dotrzymaniu warunków umowy dotacji nie trzeba zwracać.

  1. Pożyczki w ramach programu Wsparcie w Starcie

Pożyczki są udzielane ze środków MPiPS. O wsparcie mogą się ubiegać osoby bezrobotne, oraz absolwenci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w ciągu ostatnich 4 lat (o pożyczkę może się starać np. osoba która ukończyła studia licencjackie i rozpoczęła studia magisterskie). Maksymalna kwota pożyczki wynosi obecnie 91 604,00 zł. Czas spłaty – do 7 lat. Możliwość karencji w spłacie – do 12 miesięcy. Oprocentowanie na poziomie 0,25%. Brak dodatkowych opłat i prowizji. Tym samym realny koszt pożyczki nie przekracza poziomu inflacji. W przypadku wzięcia pożyczki w kwocie 90 000,00 zł na maksymalny okres, spłata wraz z odsetkami wyniesie jedynie 91 402,50 zł. Sama procedura licząc od momentu złożenia wniosku, do wypłaty środków, trwa zwykle ok. 4 miesięcy.

  1. Pożyczki preferencyjne, udzielane przez Regionalne Fundusze Pożyczkowe

Obecnie w każdym województwie działa Regionalny Fundusz Pożyczkowy, udzielający pożyczki w ramach programu JEREMIE2. Pożyczki realizowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i oparte na odnawialnym mechanizmie finansowym. Pożyczki przeznaczone są głównie dla małych przedsiębiorców, którzy nie mają dostępu do komercyjnych produktów bankowych, bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej. Oprocentowanie pożyczki to jedynie 1,85%, okres spłaty do 5 lat, możliwa karencja do 6 miesięcy, brak dodatkowych opłat i prowizji.  Maksymalna kwota pożyczki w zależności od województwa wynosi od 250 000,00 zł do 500 000,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!