Nauka czytania jest jedną z najważniejszych rzeczy, które dziecko będzie robić przed 10 rokiem życia. Dzieje się tak, ponieważ wszystko, od rozwoju słownictwa po wyniki ze wszystkich głównych przedmiotów w szkole, wiąże się z umiejętnością czytania. Metoda foniki uczy dzieci łączenia dźwięków z literami i łączenia ich w celu opanowania umiejętności dekodowania.

Podejście oparte na całych słowach uczy dzieci czytania wzrokiem i polega na zapamiętywaniu poprzez wielokrotne wystawianie na pisaną formę słowa w połączeniu z obrazem i dźwiękiem. Chodzi o nauczenie dzieci czytania słów, które mają dla nich znaczenie. Słownictwo można następnie łączyć, aby tworzyć historie, do których odnosi się dziecko. Chociaż istnieją różne podejścia do nauczania czytania, niektóre z nich działają lepiej niż inne w przypadku dzieci borykających się z trudnościami w nauce. Najczęstszy rodzaj dysleksji, dysleksja fonologiczna, powoduje, że ludzie mają problemy ze słyszeniem dźwięków składających się na słowa. Utrudnia im to sondowanie słów podczas czytania i poprawną pisownię. Uczniowie z dysleksją mogą zatem skorzystać na metodzie, która uczy czytania całych słów i zmniejsza nacisk na proces dekodowania.

Jest też podejście wielozmysłowe, które okazało się szczególnie skuteczne w przypadku dzieci z dysleksją. Łączy naukę wizualną, słuchową, kinestetyczną i dotykową, aby uczyć programu foniki języka polskiego, umożliwiając dzieciom poruszanie się w tempie, które odpowiada im i ich umiejętnościom. Może być wspomagane pomocami dydaktycznymi: juniora.pl/pomoce-dydaktyczne-przedszkole. To ważne, bo nie ma dwóch uczniów, którzy nauczą się czytać dokładnie w ten sam sposób, dlatego kluczowe znaczenie ma zachowanie elastyczności w swoim podejściu. Przydatne może być:

– łączenie metod,
-nauczanie strategii,
-zapewnienie odpowiednich warunków.

Pamiętaj, że motywacja jest kluczowa i staraj się być cierpliwy, aby nie wprowadzać negatywnych skojarzeń ze szkołą i nauką.

Umiejętności przed piśmiennością

Dzieci zaczynają zdobywać umiejętności potrzebne do opanowania czytania od momentu urodzenia. W rzeczywistości nawet sześciomiesięczne niemowlę potrafi już odróżnić dźwięki swojego języka ojczystego od języka obcego, a w wieku 2 lat opanowało wystarczającą liczbę rodzimych fonemów, aby regularnie wypowiadać ponad 50 słów. W wieku 2-3 lat wiele dzieci uczy się rozpoznawać kilka liter. Mogą lubić śpiewać alfabet i recytować rymowanki, co pomaga im rozwinąć świadomość różnych dźwięków składających się na polskie słowa. Wraz z postępem zdolności motorycznych rozwija się umiejętność pisania, rysowania i kopiowania kształtów, które ostatecznie można łączyć w litery. Istnieje wiele sposobów, w jakie rodzice mogą zachęcać dzieci do rozwijania umiejętności czytania i pisania, w tym wskazywanie liter, stwarzanie wielu okazji do zabawy językiem i rozwijanie zainteresowania książkami. Pomocne może być zapytanie dziecka o jego dzień i omówienie rutynowych czynności, aby pomóc w rozwijaniu umiejętności narracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!