W 2017 roku Wielka Brytania postanowiła odejść z Unii Europejskiej. Oznacza to, że mniej więcej do 2019 roku będą jeszcze obowiązywały przepisy umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika niebędącego obywatelem Anglii. Warto więc się pospieszyć i skorzystać z atrakcyjnej propozycji, ale warto również być świadomym ewentualnych trudności.

Po pierwsze, należy uświadomić sobie, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej – nawet na Wyspach – będzie wiązało się z pewnymi utrudnieniami w życiu dłużnika. Wśród tych niedogodności można wymienić niemożność podjęcia pracy związanej z finansami, konieczność regulowania opłat związanych z przeprowadzeniem upadłości czy podanie nazwiska upadłego do publicznej wiadomości w Internecie i prasie.

Nieuczciwość

Wbrew fałszywym przekonaniom, jakie rozpowszechniają m.in. niektóre firmy doradcze, ogłoszenie osobistego bankructwa w Anglii lub Walii nie jest zupełnie proste i pozbawione jakiegokolwiek ryzyka.

Jak ogłosić upadłość

To prawda, że angielskie prawo upadłościowe jest dość liberalne. W związku z tym faktem na Wyspy zaczęli przybywać dłużnicy z całej Unii Europejskiej, by tam w szybki sposób pozbyć się problemów finansowych. Niektóre firmy oferowały pomoc w oddłużeniu, które miało nastąpić już po kilku wizytach w Anglii. Oferta niewątpliwie kusząca, jednak niemożliwa do zrealizowania. Kwestia nieuczciwości chcących wzbogacić się firm jest więc pierwszym problemem, z którym może spotkać się osoba starająca się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Anglii lub Walii.

Problemy z COMI

W kontekście ogłoszenie osobistej upadłości przez angielski sąd bardzo ważne jest określenie COMI – Centre of Main Interests, czyli ośrodka interesów życiowych. Na tym polu może dojść do wielu trudności. Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem 1346/2000 sądem właściwym do ogłoszenia upadłości jest sąd kraju, w którym znajduje się COMI dłużnika. Wyjaśnijmy, że COMI to miejsce, w którym dłużnik prowadzi swoją codzienność w sposób stały i poprzez to jest związany z osobami trzecimi (np. urzędami, instytucjami). Jeżeli zadłużony mieszka w jednym kraju, a w innym prowadzi działalność gospodarczą – COMI znajduje się tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. W przypadku, gdy dłużnik nie pracuje ani nie prowadzi działalności gospodarczej, COMI to miejsce, w którym dłużnik mieszka na stałe. Odkąd do angielskich sądów zaczęło napływać mnóstwo wniosków o ogłoszenie upadłości, procedura ich analizowania pod kątem ośrodka interesów życiowych została zaostrzona. Co to oznacza?

Potrzeba dowodów

W konsekwencji wiele wniosków było oddalanych. Aby przeprowadzić upadłość w Anglii lub Walii, COMI osoby nieposiadającej angielskiego obywatelstwa rzeczywiście musi się znajdować na Wyspach. Co więcej – jeśli dłużnik ma rodzinę, która pozostała w jego kraju, istnieje szansa, że angielski lub walijski sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, stwierdziwszy, że COMI zostało przeniesione tymczasowo. Ktoś, kto zabiega o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w ramach upadłości transgranicznej, powinien zamieszkiwać w Anglii lub Walii przynajmniej przez sześć miesięcy, pracować tam, zdobyć numer ubezpieczenia społecznego oraz otworzyć rachunek bankowy  i zacząć odprowadzać podatki. Dokumenty takie, jak  umowa o pracę, umowa najmu mieszkania, historia rachunku bankowego, numer ubezpieczenia będą świadczyły na korzyść dłużnika.

Diabeł tkwi w szczegółach

Trudności w uzyskaniu oddłużenia na Wyspach może też powodować fakt posiadania wszystkich wierzycieli w państwie, z którego przybył dłużnik, ciągłe korzystanie z tamtejszego adresu korespondencyjnego lub otrzymywanie tam stałych dochodów. Ponadto, dłużnik, który jest właścicielem firmy, powinien zadbać o to, żeby jej zarząd  znajdował się w Anglii lub Walii – inaczej ogłoszenie upadłości nie będzie możliwe.

Adwokat z Tarnowskich Gór

1 thought on “Upadłość na wyspach wcale nie taka prosta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!