Czasami zdarzają się sytuacje, w których pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy, ale musi pilnie wziąć kilka dni wolnego od pracy, albo potrzebuje kilku miesięcy odpoczynku od obecnie wykonywanej pracy, ale chce mieć zapewniony powrót na dotychczasowe stanowisko z takim samym wynagrodzeniem. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy wniosek o urlop bezpłatny.

Kiedy można skorzystać z bezpłatnego urlopu?

Urlop bezpłatny jest regulowany na mocy ustawy, która informuje o tym kiedy jego udzielenie może być możliwe oraz jakie konsekwencję mogą wyniknąć z urlopu bezpłatnego. Z takiego urlopu może skorzystać każdy pracownik, zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, bez względu na to czy to umowa na czas określony czy na czas nieokreślony. Urlop jest udzielany na wyraźny wniosek pracownika – pracodawca nie może sam skierować pracownika na bezpłatny urlop. Taki wniosek można złożyć nawet pierwszego dnia pracy. Czas trwania bezpłatnego urlopu jest regulowany pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Może on trwać od kilku dni do nawet kilku lat. Co ważne, pracodawca ma prawo do odmówienia udzielenia bezpłatnego urlopu bądź zaproponowania innego czasu urlopowego. Jeśli pracownik przebywa na urlopie dłużej niż 3 miesiące, to pracodawca może go odwołać z urlopu, jednak tylko w sytuacji, gdy taki zapis pojawił się w dokumentacji dotyczącej bezpłatnego urlopu. Jeśli klauzula ta nie została umieszczona, to pracodawca nie może odwołać pracownika z urlopu, chyba że on sam wyrazi na to zgodę.

Bezpłatny urlop a zwolnienie z pracy

Pracownik przebywający na bezpłatnym urlopie nie może zostać zwolniony z pracy, a po powrocie do niej musi mieć zapewnione dotychczasowe stanowisko. Wyjątkiem jest ogłoszenie przez firmę upadłości lub likwidacja zakładu pracy. W przypadku zwolnień grupowych pracownik przebywający na bezpłatnym urlopie również może zostać zwolniony. W czasie trwania bezpłatnego urlopu pracownik może złożyć wypowiedzenie albo rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!