Przemysłowe środki zmiękczające wodę są wynikiem prawie półwiecznego doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń do uzdatniania wody wysokiej jakości, takich jak zmiękczacze wody przemysłowej, które spełniają wymagania stawiane przez przemysłowych użytkowników wody w branży motoryzacyjnej. Korzystanie z przemysłowych zmiękczaczy wody niesie ze sobą unikatowe, opatentowane innowacje inżynierskie zapewniające większą wydajność, wyższe przepływy, wyższą niezawodność systemu i niższe koszty operacyjne.

Typowe zastosowania przemysłowe do zmiękczania wody w branży motoryzacyjnej

Przemysłowe środki zmiękczające wodę są powszechnie stosowane przez mleczarnie, szkoły, fabryki, szpitale, pralnie, myjnie samochodowe, domy opieki, wody zasilające kotłownię, zakłady przemysłu spożywczego, roboty wodne miejskie, apartamenty i kondygnacje, motele, hotele, ośrodki wypoczynkowe, obiekty produkcyjne, obiekty instytucjonalne, kompleksy biurowe, ale także branże moto – każdy może korzystać z instalacji zmiękczacza wody!!

System szybko zaczyna płacić za siebie poprzez zmniejszenie zużycia energii, wydłużoną żywotność urządzenia wodnego i niższe naprawy kanalizacji. Podgrzewacze wody i kotły będą trwać dłużej, jeśli skorzysta się z tej opcji. Kosztowne chemikalia specjalne przeznaczone dla kotłów i urządzeń do obsługi wytwórstwa części samochodowych mogą być znacznie zredukowane. Wydłuża się okres eksploatacji wyposażenia samochodowego, a woda procesowa będzie bardziej spójna i skuteczna.

Jak działają zmiękczacze wody?

Przemysłowe środki zmiękczające wodę wykorzystują zawory hydrauliczne lub pneumatyczne, które mają sekwencję regeneracji współbieżnej w oparciu o podstawowe zasady wymiany żelaza. Początkowo wprowadza się żywicę kationową o silnym kationie w postaci sodu (Na +1). Podczas procesu zmiękczania woda sodowa przechodzi przez wymianę kationowych jonów sodu przy czym wymienia się na niepożądane ilości wapnia.

Jony sodu obecne w zmiękczonej wodzie przechodzą przez proces bez zmian. Po wyczerpaniu żywicy (co wskazuje na niedopuszczalny wyciek twardości), stosuje się sekwencję regeneracji zawierającą chlorek sodu (NaCl). Sekwencja wytwarzania odwraca powyższy proces i przekształca silną kwaśną żywicę kationową z powrotem do postaci sodowej w następnym cyklu zmiękczania wody.

Należy zauważyć, że chociaż woda ulega zmiękczeniu, całkowita zawartość rozpuszczonych ciał stałych pozostaje niezmieniona. Ponadto ścieki z branży motoryzacyjnej zawierają taką samą ilość anionów jak surowa woda. Urządzenie jest współbieżnie użytkowane, a wszystkie modele mają kilka różnych cykli pracy, wśród nich:

• Proces uszlachetniania – spadek przepływu;
• Płukanie wsteczne – czyszczenie hydrauliczne;
• Wstrzyknięcie solanki – przywraca żywicę do postaci sodu;
• Powolne płukanie – usuwanie resztki solanki;
• Szybkie płukanie – przygotowuje żywicę zmiękczającą do cyklu serwisowania.

Usługa systemów wodociągów przemysłowych w branży motoryzacyjnej

Dla Twoich przemysłowych systemów wodnych jest dużo więcej rozwiązań, jednak aby z nich skorzystać trzeba skorzystać z pomocy doświadczonych inżynierów, aby niezmiennie wiedzieć jak wykorzystać swoje zmiękczacze wody dla swoich przemysłowych potrzeb.

Źródła: http://www.zmiekczacze.com

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!