Urlop wypoczynkowy należy się każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę. W zależności od stażu pracy, pracownik może kwalifikować się na 26 – dniowy urlop albo na 20 – dniowy urlop.

Od czego uzależniona jest liczba dni urlopowych?

Urlop wypoczynkowy to płatny, przysługujący co roku i nieprzerwany okres, w którym pracownik odpoczywa od świadczenia pracy u swojego pracodawcy. Wymiar urlopu jest uzależniony przede wszystkim od stażu pracy i wynosi odpowiednio:
– 20 dni dla pracownika, którego łączny staż pracy wynosi mniej niż 10 lat;
– 26 dni urlopowych dla pracownika, którego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.
Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, urlop jest zaliczany proporcjonalnie do czasu pracy. Pracownik zatrudniony na pół etatu będzie mógł wykorzystać 10 lub 13 dni urlopu.

Co wlicza się do stażu pracy?

Staż pracy obejmuje nie tylko okres, w którym wykonywano pracę zarobkową, ale także okres edukacji. Dotyczy to jednak tylko ukończonych stopni nauki ( wykształcenie średnie, zawodowe, wyższe) Informacje na temat doliczanego do stażu pracy czasu za edukację, można znaleźć w art.155 Kodeksu Pracy:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Staż pracy powinien być potwierdzony zaświadczeniem od poprzedniego pracodawcy oraz świadectwem ukończenia poszczególnej ścieżki edukacyjnej. Okres edukacji z jednoczesnym podjęciem pracy nie podlega sumowaniu. W takiej sytuacji do stażu pracy dolicza się albo okres nauki albo pracy – w zależności od tego, co jest bardziej korzystne dla danego pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!