Czasami, gdy firma potrzebuje dodatkowego personelu tymczasowo, zamiast zatrudniać pracowników bezpośrednio, zleca agencjom zapewnienie niezbędnych pracowników. Pracownicy ci nazywani są pracownikami agencyjnymi. Pracownicy agencyjni nie są zatrudnieni bezpośrednio przez firmę. Zamiast tego pracują dla firmy tymczasowo na podstawie umowy z agencją.

Istnieje duża niepewność co do tego, jakie prawa przysługują pracownikowi agencyjnemu, jeśli zostanie ranny w wypadku w miejscu pracy. Czy są uważani za stałych pracowników? Czy mają prawo dochodzić odszkodowania za obrażenia powstałe z ich winy? Kto może ich zrekompensować za obrażenia – agencja czy firma korzystająca z usług agencji? Wielu pracowników agencyjnych nie kontynuuje dochodzenia roszczeń odszkodowawczych tylko dlatego, że:

  • nie są pewni swoich praw
  • nie wiedzą czy warto poświęcić trochę czasu na postępowanie.

Jakie masz prawa gdy jesteś pracownikiem agencji?

Zgodnie z prawem wszyscy pracownicy są traktowani jednakowo, a każdy pracownik jest uprawniony do przysługujących mu praw pracowniczych od dnia rozpoczęcia pracy. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy pracują jako pracownik zatrudniony na stałe bezpośrednio w firmie, czy jako pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję. Prawa te obejmują roszczenia odszkodowawcze. Oznacza to, że jeśli jesteś pracownikiem agencyjnym i jesteś ranny w wypadku, który nie był twoją winą, możesz ubiegać się o odszkodowanie za obrażenia – czytaj więcej: https://adwokatweuropie.pl/service/zwrot-kosztow-leczenia/ .

Prawo wyjaśnia dalej, że wszyscy pracownicy tymczasowi i agencyjni mają takie same prawa, jak pracownicy zatrudnieni na stałe, do korzystania ze wspólnych usług i udogodnień zapewnianych przez pracodawcę. Obejmuje to parking, odbiór i dowóz oraz korzystanie ze stołówek, żłobka w miejscu pracy, jedzenia i napojów oraz wszelkich innych udogodnień, do których uprawnieni są stali pracownicy.

Ponadto pracownicy tymczasowi, którzy ukończyli 12 tygodni w tym samym miejscu pracy, kwalifikują się do równego traktowania jak ich koledzy, którzy są na stałe zatrudnieni w tym miejscu pracy. Oznacza to, że są uprawnieni do wypłaty takiej samej kwoty jak stały pracownik wykonujący tę samą pracę. Są również uprawnieni do otrzymywania corocznego płatnego urlopu i automatycznej rejestracji emerytury.

Jeśli pracodawca dopuści się zaniedbania i jeśli doznasz obrażeń z powodu tego zaniedbania, możesz być uprawniony do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego pracowników agencyjnych za twoje obrażenia. Powstaje więc wielkie pytanie, przeciwko komu wnosi się roszczenie? Czy wnosisz roszczenie przeciwko firmie lub agencji, która cię zatrudniła?

To, od kogo wniesiono roszczenie, zależy od kilku różnych czynników. W większości przypadków, mimo że pracownicy agencyjni nie pracują dla firmy, podczas pracy wykonują wszystkie instrukcje od osoby odpowiedzialnej za firmę lub placówkę. Tymczasem pracownik tymczasowy jest uważany za pracownika i ma prawo do wszelkiej ochrony i świadczeń pracowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!