Zatrudnienie w polskich spółkach węglowych spada od 2013 roku o kilka punktów procentowych rocznie. Kryzys kopalniany związany jest nie tylko z dość niską opłacalnością pracy w kopalniach węgla kamiennego, ale też niskim wiekiem emerytalnym dotyczącym górników. Poza tym, ze względów bezpieczeństwa i wysokości wynagrodzenia, duży odsetek pracowników górniczych ze Śląska woli kopalnie znajdujące się w Czechach. W wyniku tego w polskich kopalniach węglowych w 2018 roku pracowało o ponad 83 tysiące pracowników mniej niż w roku 2006. Czy Ukraińcy są ratunkiem także w tym wypadku? Na razie wskaźnik zatrudnienia ich w kopalniach jest niski ale być może wkrótce będzie musiało się to zmienić.

Zatrudnię Ukraińca w kopalni?

Ukraińcy są cenieni właściwie w każdej branży, w której się podejmują zatrudnienia – są pracowici, nie unikają ciężkiej pracy i szybko się uczą. Branża kopalniana do tej pory jednak ich pomijała. Nawet obecnie, gdy w polskim przemyśle górniczym brakuje rąk do pracy, decyzje o zatrudnieniu Ukraińców nie podejmuje zarząd kopalń – wciąż rzadko zdarza się, że kopalnia jest bezpośrednim pracodawcą jakiegokolwiek obcokrajowca pracującego dla niej. Jakkolwiek potrzebę zatrudnienia zagranicznej siły roboczej wskazuje prezes PG Silesia, Michał Herman.

Duża liczba wykwalifikowanych górników z Ukrainy

Praca “na przodku” wymaga specjalnych umiejętności i uprawnień. Zatrudnienie w tej dziedzinie znajdują przede wszystkim górnicy strzałowi oraz operatorzy maszyn górniczych. Znalezienie Ukraińców, którzy mają doświadczenie w tej materii, nie jest trudne. Obecnie na Ukrainie przy wydobyciu węgla kamiennego pracuje około 13 tysięcy osób, z czego ponad 12 tysięcy zatrudnionych jest w przedsiębiorstwie górniczym funkcjonującym w Lwowsko-Wołyńskim Zagłębiu Górniczym. Większość z nich, ze względu na pogarszającą się kondycję przedsiębiorstwa, deklaruje chęć podjęcia pracy w swoim zawodzie za granicą.

– Zatrudnienie Ukraińców w polskich kopalniach wciąż nie jest zbyt popularne, pomimo tego, że wiele osób ma odpowiednie kwalifikacje. Jeżeli już jakiś Ukrainiec pracuje “na dole”, najczęściej trafi do komory mechanicznej niż do typowych prac górniczych – opowiada Artur Zięba z firmy WorkBalance zajmującej się znajdywaniem i zatrudnianiem pracowników z Ukrainy i innych państw wschodnich. Wskazuje też, że zatrudnianie Ukraińców w kopalniach to wciąż pojedyncze przypadki i związane są z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce już wiele lat, tak jak w przypadku kopalni “Bogdanka”.

Pracownicy tymczasowi do obsługi kopalni

Pracownicy zatrudniani w kopalniach tymczasowo, to najczęściej ci pracownicy, którzy pracują na powierzchni przy obsłudze kopalni – to spawacze, elektrycy, monterzy. Często też związani są z przemysłem hutniczym. Nie są to pracownicy, którzy zatrudniani są przez same kopanie, a poprzez specjalne agencje współpracujące z nimi. Jeszcze kilka lat temu były to przede wszystkim firmy polskie, zajmujące się wyłącznie rekrutacją pracowników do obsługi kopalni. Nie radzą sobie jednak z wyszukiwaniem i zatrudnianiem obcokrajowców, zwłaszcza pracowników tymczasowych. W grę wchodzą więc specjalne agencje znajdujące pracowników ukraińskich dla różnych branży funkcjonujących w Polsce – jedną z tych agencji jest wspomniana wcześniej firma WorkBalance. Taki typ agencji znajdujących ukraińskich górników sprawdza się lepiej – doskonale zna rynek pracy jako całość, a dodatkowo także ma możliwość, by doskonale odpowiedzieć na popyt i znaleźć wykwalifikowanych pracowników.

Opracowano z firmą https://skuteczni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!