Decyzja zapadła! Po długich rozmowach, całonocnych kłótniach podejmujesz decyzję o rozwodzie. Czeka Cię przejście przez jedno z najbardziej niepokojących wydarzeń w życiu. Pojawia się lęk przed krytyką bliskich lub obawa przed nowym początkiem.

Chcielibyśmy, aby niniejszy informator pomógł Ci zaznajomić się z głównymi zagadnieniami, które wiążą się z rozwodem oraz sprawił, że podniesiesz swoją pewność siebie.

PRZEDE MNĄ ROZWÓD. JAKICH DOKUMENTÓW POTRZEBUJĘ DO WYKONANIA PRAWIDŁOWEGO POZWU ROZWODOWEGO?

Przygotowując pozew rozwodowy składa się do Sądu dokumenty w dwóch egzemplarzach. W przypadku kiedy sporządzamy w imieniu Klienta wspomniany pozew zachowujemy trzecie egzemplarze w aktach sprawy. Przede wszystkim konieczne jest przygotowanie odpisu aktu małżeństwa. Więcej dokumentów potrzebne jest w sytuacji kiedy małżonkowie posiadają dzieci. Należy wtedy przedłożyć odpis aktu urodzenia każdego z dzieci. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją kiedy jeden z małżonków domaga się alimentów przygotować należy udokumentowany spis wydatków na każde z dzieci oraz potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów. Warto także zebrać własne wydatki, udokumentowując te najważniejsze, takie jak koszty spłacania zaciągniętych kredytów. Jeśli zawarliście porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem przez każdego z małżonków po rozwodzie, porozumienie to także należy złożyć w Sądzie.

CZY ZŁOŻENIE POZWU ROZWODOWEGO JEST RÓWNOZNACZNE Z TYM, ŻE MAŁŻEŃSTWO ZOSTANIE ROZWIĄZANE?

Nie jest. Po złożeniu pozwu następuje postępowanie, w którym Sąd upewnia się czy nie istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Aby małżeństwo rozwiązać Sąd musi mieć pewność o tym, że między małżonkami nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia, a więc musisz udowodnić, że między Wami nie istnieje już żadna więź emocjonalna, fizyczna oraz gospodarcza. Konieczne jest także, by w wyniku rozwiązania małżeństwa nie ucierpiały małoletnie dzieci oraz aby Sąd nie uznał, iż rozwód sprzeczny jest z zasadami współżycia społecznego. Do takiej sytuacji może dojść gdy jedno z małżonków wymaga stałej pomocy ze względu na nieuleczalną chorobą, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Innym przypadkiem utrzymania z decyzji Sądu małżeństwa jest żądanie rozwodu przez WYŁĄCZNEGO sprawcy rozkładu pożycia, z wyjątkiem sytuacji kiedy drugi współmałżonek wyrazi zgodę na rozwód lub brak jego zgody uznana będzie za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Dlatego też przed przystąpieniem do złożenia pozwu warto przeanalizować swoją sytuację pod kątem przesłanek do odmowy rozwiązania przez Sąd małżeństwa.

CO NASTĘPUJE JUŻ PO ZŁOŻENIU POZWU?

Teraz musisz czekać na wyznaczenie terminu przez Sąd. Na wyznaczoną rozprawę staw się pod wskazaną salę i czekaj na wezwanie. Sąd sprawdzi obecność i przystąpi do rozprawy o charakterze informacyjnej. Wysłucha on czy nie zmieniło się nic w Waszych kontaktach lub w sprawie Waszych roszczeń od chwili złożenia pozwu, gdyż w zależności od Sądu okres ten może się rozciągać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Na sali obecny będzie skład sędziowski, Wy oraz ewentualnie Wasi pełnomocnicy.

Świadkowie pojawią się na drugiej rozprawie, której termin Sąd wyznaczy jeżeli są między Wami jakiekolwiek konflikty. Jeśli zaistnieje taka sytuacja musisz dobrze przygotować się do rozprawy oraz wybrać odpowiedniego świadka, który potwierdzi Twoją wersję. Pamiętaj, że jeżeli nie jesteś pewny odpowiedzi świadka na któreś pytanie, lepiej jest go nie zadawać.

JAKA RÓŻNICA JEST MIĘDZY ROZWODEM BEZ ORZEKANIA O WINIE, A ROZWODEM Z ORZEKANIEM O WINIE?

Zastanawiasz się jaki wpływ na Twój rozwód ma orzekanie o winie bądź jego brak? Otóż podstawową różnica między tymi sposobami rozwiązywania małżeństwa jest perspektywa dochodzenia alimentów. I tak w przypadku rozwodu  z orzeczeniem o winie alimentów domagać się może małżonek niewinny rozpadu małżeństwa, jeśli jego sytuacja materialna miałaby się znacząco pogorszyć. Jeśli mamy do czynienia z rozwodem bez orzeczenia alimenty mogą przysługiwać małżonkowi, który znajdzie się w niedostatku.

Kolejną różnicą jest czas postępowania rozwodowego – bez orzekania przebiega ono znacznie szybciej i jest mniej stresujące dla małżonków.

Istotne jest, aby pamiętać, że samo orzeczenie o winie nie ma wpływu na podział majątku.

CZY SĄD ZAJMIE SIĘ PODCZAS POSTĘPOWANIA PODZIAŁEM NASZEGO MAJĄTKU?

Sąd mógłby zająć się podziałem małżonków jeśli jedno z nich złoży wniosek w tej sprawie, a przeprowadzenie tego nie wydłuży nadmiernie czasu trwania postępowania. Zazwyczaj jednak małżonkowie składają zgodny wniosek w sprawie podziału majątku, który Sąd zatwierdza.

CZY SĄD ZAJMIE SIĘ PODCZAS POSTĘPOWANIA PODZIAŁEM NASZYCH KREDYTÓW?

Nie. O podziale zaciągniętych przez małżonków kredytów nie orzeka Sąd.

MOJE MAŁŻEŃSTWO ZAKOŃCZYŁO SIĘ ROZWODEM. CZY MOGĘ WRÓCIĆ DO SWOJEGO POPRZEDNIEGO NAZWISKA? CO ZROBIĆ ABY TEGO DOKONAĆ?

Zdecydowanie możesz! Na powrót do nazwiska sprzed małżeństwa rozwiedziony małżonek ma według prawa trzy miesiące. Okres ten liczony jest od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Sądu w sprawie rozwodu. Tego terminu nie wolno przekroczyć, gdyż wtedy możliwość ta wygasa. W celu powrotu do poprzedniego nazwiska udać się musisz do Urzędu Stanu Cywilnego (lub Konsulatu) i tak przed Kierownikiem USC (Konsulem) złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie. Oświadczenie to zostanie podpisane przez Kierownika USC (Konsula) i przekazane do Urzędu, w którym znajduje się akt małżeństwa. Tam dokonuje się wzmianki o zaistniałej sytuacji.

  1. Masz jeszcze więcej pytań?
  2. Potrzebujesz pomocy prawnika?
  3. Pomożemy.
  4. Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz
  5. tel. +48 797 392 234

2 thoughts on “Najczęstsze pytania przed rozwodem

  1. Stoję właśnie w obliczu rozwodu i już na etapie pisania pozwu rozwodowego mam sporo problemów i wątpliwości, jeśli chodzi o samo tworzenie pisma. A przy tym zaczynam stresować się kosztami. Na https://ktmh.pl/ile-kosztuje-rozwod/ znalazłem sporo różnych informacji i wyliczeń i dochodzę do wniosku, że same opłaty sądowe to już spore kwoty, a jeszcze przecież trzeba podzielić majątek. Czy ktoś może mi poradzić, jak krok po kroku zabrać się za wszystkie formalności, żeby niczego nie przeoczyć?

  2. Aby poradzić sobie z batalia sądową w sądzie rodzinnym czy cywilnym nie wystarczy mieć rację i być pewnym, że prawo jest po naszej stronie. Trzeba pamiętać, że powodzenie w sądzie zależy również od umiejętności prawnika oraz jego zdolności do wykorzystywania wszelkich kruczków prawnych. Jeśli więc masz do przejścia jakąś prawną batalię, dobrze jest zainwestować w usługi doświadczonej i sprawdzonej kancelarii adwokackiej. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z usług prawników, którzy specjalizują się w konkretnej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!