Zdrowa społeczność jest w dużym stopniu uzależniona od wysokiej jakości, pozbawionej patogenu wody – gdyż jak wiadomo korzystamy z niej na wiele sposobów w naszym codziennym życiu. Dlatego Bielsko-Biała również powinno wziąć pod uwagę budowę nowej oczyszczalni ścieków, w której to filtry wody będą jeszcze bardziej wydajne niż te używane do tej pory.

Oczyszczalnia powinna być regularnie i kompleksowo nadzorowana przez Inspektora Jakości Wody. Bielsko powinna rozważyć taką opcje – biorąc pod uwagę różne związane z tym obszary zainteresowania.

Obsługa oczyszczalni ścieków

Przede wszystkim miasto musi się zastanowić czy właściwie obsługuje i utrzymuje aktualny zakład oczyszczania wody, stacje wodociągowe i zbiorniki wodne, zapewniając obywatelom i turystom bezpieczną, wysokiej jakości wody, a także jak obecne uzdatnianie wody zachowa się w razie zagrożenia wybuchem pożarowym. Zakład oczyszczalni powinien być niezmiennie obsługiwany i konserwowany przez certyfikowanych operatorów – 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wszyscy pracownicy oczyszczalni ścieków muszą posiadać certyfikat. Najlepiej też, gdy wszyscy są wysoko wykwalifikowani.

Kontrola przede wszystkim

Drugim obszarem zainteresowania bielskich władz powinien być obszar, który ocenia potencjalne problemy związane z zanieczyszczeniem miejskiego systemu wodociągowego. Obszar ten jest związany z kompetencjami koordynatora środowiska i w tym kontekście należy na to spoglądać.

Ochrona wód na terenie miasta

Trzecim obszarem zainteresowania w odniesieniu do tego jakie rozwiązania filtrów wody wybrać jest Program Ochrony Wody, który jest odpowiedzialny za edukację publiczną i programy, które uświadamiają obywatelom korzyści płynące z oszczędzania wody. Obszar ten również powinien być związany z kompetencjami koordynatora ds. ochrony środowiska.

Proces uzdatniania wody

Proces oczyszczania wody oparty jest na systemie wielokrotnego oczyszczania, obejmującym koagulację, flokulację, klarowanie, filtrację i dezynfekcję. Każda miejska oczyszczalnia powinna b być tak zmodernizowana i zlecona, aby zwiększyć wydajność i umożliwić lepszą obsługę uzdatniania wód w całym mieście (zobacz również możliwości uzdatniania zaproponowane na stronie http://www.klarsan.eu/uzdatnianie,bielsko-biala). Takie planowane potężne źródła wody powinny zapewnić mieszkańcom miasta klarowną wodę wraz z doskonałą dostawą, wydajnością i elastycznością działania. Nowoczesne systemy sterowania i oprzyrządowania powinny być również wykorzystywane do monitorowania eksploatacji zakładu oczyszczania i systemu dystrybucji. Nowy system nadzoru i gromadzenia danych winien również pozwalać pracownikom miasta na monitorowanie zdalnych instalacji wodociągowych z oczyszczalni ścieków. Systemy kopii zapasowych powinny natomiast być w stanie obsłużyć sprzęt w razie ewentualnej awarii zasilania.

Podsumowując powyższe rozważania

Nowoczesna oczyszczalnia wody może zapewnić Bielsku odpowiednie, przyjazne środowisku rozwiązania, jednak równocześnie należy upewnić się, że bielszczanie będą posiadać nie tylko wodę o wysokiej jakości, ale także wiedzę o oszczędnym jej użytkowaniu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!