W tym artykule baczniej spojrzymy na różnice w kontekście testów radiograficznych i ultradźwiękowych, co stanowi dwie najbardziej popularne metody w przypadku badań nieniszczących realizowanych w Bielsku-Białej.

Kontrola złączy radiograficznych i ultradźwiękowych to dwie najpopularniejsze metody badań nieniszczących stosowane do wykrywania nieciągłości w wewnętrznej strukturze spoin. Oczywistą zaletą obu tych metod testowania jest ich zdolność do ustalania wewnętrznej integralności spoiny bez niszczenia spawanego elementu.

Badanie radiograficzne

Badania radiograficzne RT zwykle nadają się do testowania połączeń spawanych, do których można uzyskać dostęp z obu stron, z wyjątkiem technik obrazowania z podwójną ścianą używana w niektórych rurach. Chociaż jest to powolna i droga metoda badań nieniszczących, jest to niezawodny sposób wykrywania w złączach:

  • porowatości,
  • pęknięć,
  • czy pustych przestrzeni.

Badanie radiograficzne wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie lub gamma. Promienie rentgenowskie są wytwarzane przez lampę rentgenowską, a promienie gamma są wytwarzane przez radioaktywny izotop. Podstawowa zasada badania zgrzewarek radiograficznych jest taka sama jak w przypadku radiografii medycznej. Przenikliwe promieniowanie przechodzi przez stały obiekt (w tym przypadku spoinę, a nie część ludzkiego ciała), tworząc obraz wewnętrznej struktury obiektu na folii.

Ilość energii pochłanianej przez obiekt zależy od jego grubości i gęstości. Energia niezaabsorbowana przez przedmiot powoduje ekspozycję filmu radiograficznego. Obszary te będą ciemne po wywołaniu filmu. Obszary filmu narażone na mniej energii pozostają jaśniejsze. W związku z tym obszary obiektu, w których grubość została zmieniona przez nieciągłości, takie jak porowatość lub pęknięcia, pojawią się jako ciemne kontury na filmie. Wtrącenia o niskiej gęstości, takie jak żużel, pojawią się jako ciemne obszary na folii, podczas gdy wtrącenia o dużej gęstości, takie jak wolfram, pojawią się jako obszary jasne.

Wszystkie nieciągłości są wykrywane przez oglądanie kształtu spoiny i zmiany gęstości obrabianej folii. Ten trwały filmowy zapis jakości spoiny jest stosunkowo łatwy do interpretacji, jeśli personel jest odpowiednio przeszkolony. Tylko wykwalifikowany personel powinien przeprowadzać radiografię i interpretację radiologiczną, ponieważ fałszywe odczyty mogą być drogie i mogą poważnie zakłócać wydajność, a także dlatego, że niewidoczne promieniowanie rentgenowskie i gamma może być niebezpieczne.

Testowanie ultradźwiękowe

Testy ultradźwiękowe (UT) mogą być stosowane w materiałach żelaznych i nieżelaznych i często nadają się do testowania grubszych sekcji dostępnych tylko z jednej strony. Zasadniczo mogą wykryć drobniejsze uszkodzenia liniowe lub płaskie niż RT.

UT wykorzystuje wibracje mechaniczne podobne do fal dźwiękowych, ale o wyższej częstotliwości. Strumień energii ultradźwiękowej jest kierowany do badanego obiektu. Ta wiązka przechodzi przez obiekt z niewielką utratą energii, z wyjątkiem przypadków, gdy jest przechwytywana i odbijana przez nieciągłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!