Czym zajmuje się biegły dendrolog i na czym polega ekspertyza dendrologiczna?

Brak komentarzy

 

Opinia dendrologiczna okazuje się konieczna do zapoznania się z rzeczywistym stanem zdrowotnym drzewa. Co ciekawe, z usług dendrologa korzystają sądy w sprawach cywilnych, karnych, jak i administracyjnych.

Biegły dendrolog- kim jest i czym się dokładnie zajmuje?

Ekspertyza takiego specjalisty może wnieść wiele do konkretnej sprawy i okazać się kluczowa dla przebiegu całego procesu. Biegły dendrolog to wykwalifikowany botanik o specjalizacji z zakresu dendrologii. Aby móc pracować na tym stanowisku, należy ukończyć kierunkowe studia wyższe. Ponadto można kształcić się na kursach i seminariach. Biegły dendrolog bierze udział w licznych sprawach, gdzie występuje potrzeba wyjaśnienia okoliczności, w których to najważniejsze znaczenie mają właśnie drzewa albo krzewy. Specjalista ten przeprowadza ekspertyzy obejmujące stan i wiek drzew, których celem jest określenie wartości oraz wyceny drzewostanu. Do zakresu jego obowiązków należy też ustalenie tego:

  • czy drzewa w danym środowisku okazują się zagrożeniem,
  • ile mają lat,
  • czy doszło u nich do jakichś uszkodzeń,
  • określa przyczyny ich zamierania.

Dendrolog może też wpłynąć na zmianę kwalifikacji działek, na których obecne są drzewa.

Ekspertyza dendrologiczna – czym jest?

Pracownia architektury krajobrazu ma w swojej ofercie tak zwaną ekspertyzę dendrologiczną. Przeprowadza ją dendrolog, który ma obszerną wiedzę oraz doświadczenie. Ponadto często korzysta z profesjonalnego sprzętu. Za jego pomocą bada stan wnętrza drzewa w sposób całkowicie dla niego bezpieczny. W ten sposób łatwiej jest mu ocenić to, czy drzewo stanowi zagrożenie i należy go wyciąć. Dokumentację przygotowuje na podstawie zaawansowanych pomiarów, do których używa różnych sprzętów. W swojej pracy wykorzystuje np. tomograf akustyczny, parametry dendrometryczne czy metody SIA. Nowoczesna aparatura różni się od tej wykorzystywanej do zwykłej opinii dendrologicznej, której to podstawą jest wizualna ocena roślinności. W opracowaniu zawarta jest dokładna charakterystyka kondycji drzew. Uwzględnia ona takie czynniki jak: poziom uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, rozwój grzybów czy atak szkodników. Pracownia architektury krajobrazu wykonująca tego rodzaju ekspertyzy wykorzystuje narzędzia służące nie tylko do określania stanu korony, ale też wnętrza pnia. W dokumentacji muszą znaleźć się informacje na temat miejsca wykonania ekspertyzy, gatunku, wieku i danych dendrometrycznych drzew. Do ekspertyzy dołącza się też fotografie, jak i zalecenia dotyczące polecanych zabiegów pielęgnacyjnych roślinności.

Raport dendrologiczny warto wykonać w przypadku planowania oraz realizacji inwestycji na obszarze zadrzewionym. Ponadto ekspertyza jest konieczna w przypadku samowolnej wycinki drzew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!