Koncepcja małżeństwa międzywyznaniowego wraz z jego implikacjami jest wciąż gorącym tematem – również w naszym mieście. Są pewne zalety i wady małżeństwa międzywyznaniowego, choć wydaje się, że te ostatnie są powszechnie uznawane przez dzisiejsze społeczeństwo.

Można bezpiecznie założyć, że para międzywyznaniowa prawdopodobnie przeżyje więcej przeszkód przez cały czas trwania związku niż para, która wychodzi za mąż w tej samej wierze. A jeśli te przeszkody zostaną przezwyciężone, korzyści płynące z małżeństwa międzywyznaniowego znacznie przewyższają wady. Nie jest to jednak takie proste. Jeśli przeszkody nie są odpowiednio pokonywane, małżeństwo może napotkać bardzo niekorzystne okoliczności.

Małżeństwa mieszane – największe przeszkody

Najbardziej oczywistą przeszkodą jest mechanizm obronny nieodłączny w większości religii, aby zapobiec małżeństwom międzyreligijnym. Powszechną praktyką jest, aby większość ludzi z określonej religii szukała współmałżonka z tej samej religii, a jeśli nie, to przynajmniej aby wychowywała dzieci w tej tradycji wiary. Na przykład kościół katolicki choć uznaje ślub jednostronny to zdecydowanie zachęca rodziców do wychowywania dzieci katolików, a islam wymaga, aby dzieci z „mieszanego” małżeństwa były wychowywane jako muzułmanie. Trudno jest spotkać kogoś, kto zechce poświęcić chęć przekazania swoich przekonań swoim dzieciom, aby ich małżonek mógł przekazać je wszystkie.

Muszą istnieć pewne podstawowe wymagania dotyczące udanego małżeństwa międzywyznaniowego. Obie osoby muszą być bardzo pewne swojej wiary – nie musi to oznaczać silnej wiary, tylko bezpiecznej. Można sobie tylko wyobrazić, jakie zamieszanie pojawiłoby się w związku z własną wiarą i doprowadziłoby do problemów małżeńskich i rodzicielskich w małżeństwie z kimś innej wiary.

Muszą także upewnić się, że kwestia wiary ich dzieci zostanie podjęta przed ich urodzeniem. Powinni starać się zapewnić dzieciom pozytywne doświadczenia z obu wyznań, gdy są w nich wychowywane. Wydaje się, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić w dzisiejszym świecie, ale można zacząć od budowania dumy kulturalnej i religijnej, obchodząc święta obu wiar. Chociaż koncentrowanie się na różnicach nie jest dobre, ważne jest, aby je uznać. Różne wyznania świata mają różne podejścia do ograniczeń dietetycznych, radzenia sobie ze śmiercią, metod kultu, podejścia do seksu, kontroli urodzeń, ról płciowych i wielu innych tematów, których nie można zignorować.

Może nie być łatwym obciążeniem do zaakceptowania wraz z potencjalną ostracyzacją niektórych relacji rodzinnych, ale trzeba wierzyć, że końcowy rezultat (jeśli będzie odpowiednio potraktowany) jest dokładnie tym, czego świat potrzebuje, aby osiągnąć pewien pokój między religiami. Udane małżeństwo międzywyznaniowe zmusiłoby dwie rodziny o różnym pochodzeniu do interakcji od czasu do czasu i potencjalnie promowało edukację religijną i tolerancję. Spowodowałoby to również tolerowanie religijne i obficie oświecone dzieci. Dzisiejsza młodzież i przyszłe pokolenia mają idealną okazję, by myśleć nieszablonowo i potencjalnie uczynić świat bardziej tolerancyjnym dzięki małżeństwom międzywyznaniowym.

1 thought on “Małżeństwa mieszane – jednostronne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!