Wsparcie ze strony rodziców jest kluczem do tego, by dziecko radziło sobie w szkole jak najlepiej. Razem z z bielskimi nauczycielami przygotowaliśmy artykuł na temat najlepszych sposobów, za pomocą których rodzice mogą sprawić, by ich dzieci były na dobrej drodze do odniesienia sukcesu.

1. Weź udział w konferencjach poświęconych nauce w szkole

Dzieci lepiej radzą sobie w szkole, gdy rodzice uczestniczą w życiu akademickim. Uczęszczanie w aktywnym życiu szkoły już na początku roku szkolnego to świetny sposób na poznanie nauczycieli i ich oczekiwań. Pracownicy szkół mogą omawiać również programy i polityki dotyczące całej szkoły.

Udział w konferencjach wraz z innymi rodzicami i nauczycielami to kolejny sposób na uzyskanie informacji. Zwykle odbywają się one raz lub dwa razy w roku przy raportach okresowych. Konferencje są okazją do rozpoczęcia lub kontynuowania rozmów z nauczycielem twojego dziecka i omówienia strategii, które pomogą Twojemu dziecku najlepiej radzić sobie w klasie. Spotkanie z nauczycielem również pozwala dziecku wiedzieć, że to, co dzieje się w szkole, gdyż na pewno to, czego dowiesz się jako rodzic – będzie omawiane później w domu.

Jeśli Twoje dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, można zaplanować dodatkowe spotkania z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, aby rozważyć ustanowienie lub zmianę zindywidualizowanych planów edukacyjnych w kontekście planów edukacyjnych lub planów dla dzieci uzdolnionych w konkretnym obszarze.

Pamiętaj, że rodzice lub opiekunowie mogą w każdej chwili w ciągu roku szkolnego poprosić o spotkanie z nauczycielami, dyrektorami, szkolnymi doradcami lub innymi pracownikami szkoły.

2. Odwiedź szkołę i jej stronę internetową

Znajomość fizycznego rozmieszczenia budynku szkolnego i terenu może pomóc w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem, gdy rozmawiasz z nim o dniu w szkole. Dobrze wiedzieć, gdzie znajduje się sekretariat, higienistka szkolna, stołówka, siłownia, boiska sportowe, place zabaw, audytorium i specjalne zajęcia.

Na stronie internetowej szkoły można znaleźć informacje na tematy takie jak:

  • kalendarz szkolny
  • informacje kontaktowe personelu
  • nadchodzące wydarzenia, takie jak wycieczki klasowe
  • terminy testów

Wielu nauczycieli prowadzi własne strony internetowe, które szczegółowo opisują zadania domowe, terminy testów oraz wydarzenia w klasie i wycieczki. Specjalne zasoby dla rodziców i uczniów są również zwykle dostępne na stronach internetowych szkół lub nauczycieli, gdzie mogą polecać miejsca których warto wyposażyć się w dodatkowe zasoby szkolne jak edusklep.

3. Wsparcie oczekiwań domowych

Praca domowa w szkole podstawowej wzmacnia i rozszerza naukę w klasie oraz pomaga dzieciom ćwiczyć ważne umiejętności badawcze. Pomaga im również rozwinąć poczucie odpowiedzialności i etykę pracy, która przyniesie im korzyści wykraczające poza salą lekcyjną.

Oprócz upewnienia się, że Twoje dziecko wie, że praca domowa jest priorytetem, możesz pomóc, tworząc skuteczne środowisko nauki. Zapewnij dziecku dobrze oświetlony, wygodny i cichy obszar roboczy z niezbędnymi pomocami (patrz strona wyżej). Pomocne może być również zapobieganie rozpraszaniu uwagi (np. wyłączyć telewizor w tle) oraz ustalanie czasu rozpoczęcia i zakończenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!