We współczesnym świecie ciężko funkcjonować bez posiadania samochodu. I chociaż takie osoby wciąż się zdarzają, niemniej jednak coraz większe rzesze ludzi korzystają z dobrodziejstwa technologii. Jednakże samo posiadanie pojazdu, to ledwie część sukcesu, bowiem samochód wiąże się również z rozmaitymi kosztami. Szczególnie jeśli mowa o aucie sprowadzanym z zagranicy.

Samochód sprowadzany a podatek

Pojęcie akcyzy nie jest pojęciem całkowicie obcym społeczeństwu. Zdarzają się jednakże osoby, które błędnie akcyzę mylą z podatkiem VAT. Akcyza co prawda także stanowi formę podatku, niemniej jednak znacznie różni się od VATu ze względu na swój pośredni charakter.

Co więcej, podatek akcyzowany obejmuje wbrew pozorom nieliczne usługi oraz produkty. Bowiem głównym celem podatku akcyzowego jest ograniczenie popytu na dobra, które cechuje wysoki poziom dochodowości. Wymienić można wśród nich wyroby tytoniowe i alkoholowe, ale akcyzie podlegają również rozmaite samochodu sprowadzane nie tylko z innych krajów Unii Europejskiej, ale także z terenów zagranicznych. W związku z powyższym konieczność opłacenia podatku akcyzowego wiąże się również z sprowadzeniem pojazdu ze Stanów Zjednoczonych.

Akcyzę związaną z kupnem samochodu zobligowany jest do zapłacenia absolutnie każdy kierowca, który chce zarejestrować w Polsce samochód sprowadzany spoza terytorium kraju. Nie ma tutaj większego znaczenia czy pojazd wyprodukowany został w obecnym roku, minionym albo kilkanaście lat temu. Akcyza obowiązuje bez względu na wiek auta, o czym należy pamiętać. Oczywiście wiek samochodu to jeden z czynników wpływających na wysokość podatku, niemniej jednak nie zwalnia w żadnym sposób od opłacenia akcyzy.

Akcyza – jak i gdzie opłacić podatek?

Niegdyś kwestią podatku akcyzowego zajmował się wyłącznie urząd celny. W chwili obecnej po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych, akcyzą zajmuje się Urząd Skarbowy. Sprawę związaną z opłatą podatku można załatwić podczas osobistej wizyty we wspomnianym urzędzie bądź wykorzystując dobro płynące z cyfryzacji. Bez względu jednak na wybór, należy w pierwszej kolejności złożyć deklarację opłacenia akcyzy.

Czas na opłacenie akcyzy za samochód to równe 30 dni. Jest to termin nieprzekraczalny, narzucony regulacjami prawnymi. Jego przekroczenie może skutkować przykrymi konsekwencjami dla właściciela samochodu. Dopiero po opłaceniu podatku można, a nawet należy pobrać potwierdzenie dokonania zapłaty akcyzy. Jest to bez wątpienia dokument, który w przypadku ewentualnej kontroli mocno ułatwi sprawę.

Akcyza a jej nie opłacenie

Jak zostało wspomniane nieco wcześniej, akcyzę uiścić musi każdy kierowca kupujący bądź sprowadzający samochód z terenów zagranicznych, który chce rejestrować w Polsce. Niemniej jednak zdarzają się przypadki, kiedy z jakichś przyczyn akcyza nie została opłacona. W takim przypadku na zobowiązanego nakładane są konsekwencje regulowane prawnie.

Przede wszystkim w przypadku braku zapłaty naliczane są odsetki. Ponadto nie będzie możliwości zarejestrowania samochodu, gdyż Wydział Komunikacji wymaga dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

Należy pamiętać jednocześnie, że akcyza osiąga różną wysokość, która jest dokładnie wyliczana na podstawie prawnych regulacji. Jeśli jednak posiadamy przynajmniej przybliżoną wiedzę o sprowadzanym samochodzie, można przy użyciu odpowiednich narzędzi wyliczyć jej wartość. Można w takim przypadku wykorzystać kalkulator akcyzy USA, jeśli auto sprowadzamy ze Stanów albo jakikolwiek inny dostosowany do stawek danego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!